Het Elfde Gebod

Aquarius Era

Bodhananda

Unity in Diversity

 

THE ELEVENTH COMMANDMENT - Unity in Diversity

                      in the Age of Aquarius
Genre: Psychological, Political, Spiritual, Scientifical, Historical

and Erotic Novel.   

Copyright protected 2020

by Bodhananda

 

Elf is een karmisch getal. Het is verbonden met helderziendheid, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en intuïtie. Waterman (Aquarius) is het elfde astrologische teken van de dierenriem, oorspronkelijk afgeleid van het astronomische sterrenbeeld Waterman, met als symbool de waterdrager.

 

Een volledige omgang van de zon langs alle twaalf tekens van de dierenriem

neemt circa 26.000 jaar in beslag. Elk tijdperk duurt gemiddeld 2150 jaar. De naam die het tijdperk krijgt, is het sterrenbeeld dat op dat moment verschijnt. Je kunt het zien als een energetische overgang, een evolutie, waarbij we van het ene tijdperk naar het andere reizen. Zo bevinden we ons nu dus op de grens van het Vissen- en Watermantijdperk. De heerser van dit teken, de planeet Uranus, is aan het einde van twintigste eeuw Waterman binnen gegaan, gevolgd door Saturnus in maart 2020. Saturnus is de tweede grootste planeet van ons zonnestelsel.

 

Het Aquariustijdperk is bezig de oude waarden van het Vissentijdperk, die in het teken stonden van religieuze hiërarchie en macht over het individu, af te schudden. Aan het einde van elk tijdperk stortten de oude machtsbolwerken in. Met de Aquarius-energie, ondersteund door Uranus, zal de wereld transformeren naar diep menselijke waarden. Er ontstaat een drang om vanuit eigen waarheden universele waarheden te vinden. Deze Aquarius-energie geeft een impuls tot grensdoorbrekend en samenbrengend denken. De mensheid staat op het punt wakker te worden. De weg van het hart zal ons de weg wijzen.  

Wij zijn 'grenzeloos' één!

'

When the moon is in the Seventh House, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius …’

 

Inleiding

De mensheid smacht naar eenheid, liefde, authenticiteit en verbinding met zijn medemens. Waarom lukt het dan nog niet om dit op wereldschaal te implementeren? Waar gaat het mis? Zijn de ineenstorting van ons monetaire systeem en de opkomst van diktatoriale technocraten, de laatste stuiptrekkingen van het Vissentijdperk?

Het Elfde Gebod speelt zich voornamelijk af op de Wallen van Amsterdam en is geschreven vanuit een diep besef dat we 'organische wezens' zijn, die deel uitmaken van een 'groter lichaam' dat Aarde heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle personen (wetenschappers, filosofen, kunstenaars, muzikanten, historici, psychologen, onderzoeksjournalisten, theologen en mystici) die deze verbondenheid aantonen, inspireren mij.

Zij laten zien dat er geen scheidslijnen lopen tussen magie, religie, wetenschap en technologie.

Ik stelde mij vragen als: Wie ben ik? – Wat doe ik op aarde? Alles wat ik ooit heb gelezen, ervaren en gedroomd baande zich een weg naar buiten en vormde dit verhaal. Het werd een zoektocht naar antwoorden op existentiële en wereldlijke vragen.

In het 'Het elfde gebod' neem ik je mee op mijn reis om de Waterman in onszelf te wekken. Aquarius staat voor synthese van het stoffelijke en geestelijke. Door de weg van het hoofd naar het hart te bewandelen, gaan we de werkelijke liefde, vrijheid, gelijkheid en broederschap ervaren.  Met de ontdekking van ons bewustzijn komen we achter de grote wetten van het leven. Het besef dat alles energie is en dat we allen bewustzijn zijn daalt neer . We behoren tot één kosmische familie.

Je reisgenoten zijn;

 

Ikai - Hoogleraar Klinische en Sociale Psychologie

Deb - Klinisch Seksuoloog en Ex van Rudolf

Gabriël - De Engel van Amsterdam

Chico - Soldaat van een Syndicaat

Rudolf - Onderzoeksjournalist en vriend van Ikai

Mickey - Werkstudent Sociologie

Danny - Collega en vriend van Ikai

Frank - Partner van Danny

Hendrix Riquet de Caraman Chimay - Adellijke Miljardair

Peter - Secretaris van Hendrix

Maria - Marketing Deskundige

Alexander - Kunstenaar en vriend van Ikai

Miep, Annie,Nelis en Arie - Woonbootbewoners - buren van Ikai

Alex - Ex-bankier en schrijver

Chris -Econoom en spreker bij Spiros

Birgitte, Hilke, Dirk, Gerard en Charles - Cliënten van Deb

Jantje, Rinus, Billy en Filosoof - Thuis en dakloze Amsterdammers

 

Een ontwaakte mens is een druppel magie die kan uitgroeien tot een tsunami van kracht die de wereld kan veranderen.

De waarheid heeft vele gezichten. Het is aan ons om alle projecties van de werkelijkheid te onderzoeken. Dit is de belofte van Aquarius.

 

Bodhananda

Het ELFDE GEBOD - DAG 1

Ikai is op weg naar de universiteit om het collegejaar te openen met een hoorcollege.

”Ekaaiii. Ekaaaiii!” De meeuwen op de viskraam lijken zijn naam te roepen.

“De eerste klanten vandaag zonder angst voor virussen en ander onheil",

 zegt hij tegen een kleurrijke man die op zijn rollator zit uit te rusten.

Beide schieten in de lach als ze de meeuwen op een rijtje zien zitten.

"Ja, het zijn echte filosofen", zegt de man lachend. "De grootste

meeuw zegt net dat niets 'goed of slecht' is.

Alleen het denken erover bepaald het".

"Shakespeare", zegt Ikai en brengt zijn handen samen als een groet. De man knikt vriendelijk.

Als hij over de brug loopt, sluit Ikai zijn ogen en luistert naar de stad. Een blinde man tikt ritmisch met zijn staf tegen de reling. Van onder de brug klinkt het steunen en kreunen van

een diesel die moeizaam door het water ploegt met een zware last. De brug trilt. De gehaaste stappen van een jonge vrouw op hoge hakken weergalmen over de gracht. De stadsgeluiden zijn rauw en doorleefd. 'Niet zo harmonieus als de geluiden in de natuur', denkt Ikai, 'maar toch vol schoonheid.'

Hij ontvluchte drie maanden geleden de stad en dook onder in het bos om rust te krijgen in zijn hoofd.

De paniek in de stad  begon, toen media en overheden een beeld van overvolle IC's en lijkenhuizen in de hoofden van mensen wisten te planten. Gevoed door deze angstaanjagende beelden, die zich voornamelijk op het TV scherm afspeelden, waren mensen bereid om vergaande maatregelen te accepteren.

Amsterdam veranderde in een spookstad met uitgestorven straten en pleinen. Het was pijnlijk om te zien hoe mensen elkaar bij het doen van de dagelijkse boodschappen in het voorbij gaan schattend en wantrouwend aankeken. De avonden en nachten deden apocalyptisch aan. Er werd zelf door de autoriteiten overwogen om een avondklok in te stellen onder supervisie van het leger. 

Ikai had deze beelden eerder gezien in Europa tijdens het schrikbewind van Hitler. De propaganda van de Nazi's dreef wetenschappers, beroepsgroepen, buurten, families en gezinnen uit elkaar. Toen waren het de Joden en Zigeuners. Dit keer is een virus met veel oorlogsretoriek tot zondebok verklaard.

Niet de arts maar de Overheid is opeens aan de hand van vage criteria gaan bepalen wie een drager van het virus is. Op grond van in elkaar geknutselde statistieken heeft zij zichzelf gemachtigd vrije burgers gevangen te zetten in hun eigen huis. Een kussende man of vrouw en een handdruk zijn opeens een gevaar voor de samenleving. Dit is nog niet eerder vertoond.

Om dit beleid te bestendigen worden beroepsgroepen en wetenschappers tegen elkaar uitgespeeld. 'Dit machtsspel, zo oud als de mensheid, heeft niets met gezondheidszorg te maken, denkt Ikai. 

'Alleen met politiek. De omgangsregels worden steeds absurder en  elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Tot nu toe heeft vertrouwen in de Overheid de meeste mensen ertoe gebracht deze 'asociale'  geboden en verboden, die zo tegen hun aard ingaan, op te volgen.

Angstige mensen volgen nu eenmaal leiders die redding en veiligheid beloven. Zij hebben nog niet in de gaten dat de redder ook de angst heeft gecreëerd. Een crises die de bestaanszekerheid van honderden miljoenen mensen betreft  is bezig zich te voltrekken. In Europa zal de lockdown leiden tot faillissementen en grote werkloosheid. Dit is precies het klimaat klimaat waar een wanhopige bevolking op zoek gaat Centraal gezag met vergaande bevoegdheden. Het economisch wanbeleid waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt is onzichtbaar gemaakt door de creatie van een nog veel groter puinhoop. Ikai heeft gezien waar dit toe leidde, tijdens de recessie van  1920. Een recessie die ook toen werd gecreëerd door een elite. Hitler, Franco en Mussolini wierpen zich op als de gedroomde redders van de bevolking. We weten wat dit ons heeft gebracht, denkt Ikai met afschuw.

Een bestuurder met slecht ontwikkeld geweten en een gering empathisch vermogen  is moeilijk te herkennen als gespeeld wordt met emoties. Alles wat echt is en menselijk wordt met de voeten getreden.

Dan schudt hij meewarig zijn hoofd. 'De meeuw op de viskraam heeft gelijk' denkt hij. 'Ik had me ook weer eens mee laten slepen door deze verhalen in mijn hoofd. Op het moment dat we  besluiten dat we er niet meer aan meedoen stopt 'het verhaal'. Dat is de enige manier om deze gekte te stoppen.' 

Het bos had hem gelukkig weer snel terug gebracht in zijn natuurlijke staat. Ritselende bladeren, eekhoorns die opgewonden van boom naar boom sprongen en het gezang van vogels vertelden hem in korte tijd een verhaal van ongekende schoonheid. Wilde zwijnen waggelden met hun kroost voorbij en leken hem te welkom te heten. Verwonderd als een kind zat hij hele dagen stil onder een boom. Het angst-verbreidende mediaoffensief was verstomd.

 

Het schrille geluid van een vertrekkende tram echoot rond het Stationsplein. De klok op het Centraal Station wijst 11 uur aan. Bij de rondvaartboten beneden aan de brug ziet hij

gelukkig weer toeristen, wachtend op hun boot. De ontheemde stad

komt aarzelend tot leven. De wonden worden gelikt en de balans opgemaakt.

Vooral het midden- en kleinbedrijf zijn hard geraakt door de maatregelen

en hebben grote schulden gemaakt. Veel winkels en horecagelegenheden

staan leeg. Banken en farmaceutische bedrijven hebben zich in korte tijd met steun

van de media gerehabiliteerd van ‘criminele organisaties' tot 'reddende engelen'

en de kassa rinkelt als nooit te voren. De banken verdienen honderden miljoenen aan

de steunmaatregelen en de farmaceuten honderden miljarden aan testkits en vaccins. 

Voor veel multinationals hebben de maatregelen goed uitgepakt en velen van hen hebben versneld automatisering en reorganisaties doorgevoerd. Soms met grote subsidies uit de zak van de belastingbetaler. Het proces waarin arbeid steeds minder belangrijk wordt, is hierdoor versneld. De vakbeweging staat met de rug tegen de muur. Looneisen zijn van de baan. 'De burger financiert zijn eigen ondergang.' denkt Ikai.  Het eindspel van het monetair wereldwijde schaakspel komt in zicht en de bedoeling van de centrale banken wordt zichtbaar. Duizenden miljarden worden de economie ingepompt maar blijven hangen in de financiële markten. De rijken worden rijker en de armen armer. Een groot deel van de beroepsbevolking wordt werkloos door de vele faillissementen. Dit leidt terecht tot onrust bij de bevolking. Zij krijgen de rekening gepresenteerd. De rijken gaan hier niet aan mee betalen. 

De Overheid schuift echter alle kritiek op hun gevoerde beleid terzijde, en gaat door met het voorbereiden van wetgeving die burgers grondrechten ontnemen. De volksvertegenwoordiging heeft zichzelf buitenspel gezet en daarmee hun kiezers in de steek gelaten.

Bij een krantenkiosk, valt zijn oog op een grote kop van het NRC: 'De colleges in Amsterdam zijn begonnen’. 'De Amsterdamse universitaire trein met haar tienduizenden inzittenden, is weer onderweg naar ‘normaal’ ' , denkt Ikai. Aan zijn schouder bengelt een laptoptas ongeduldig heen en weer. 'Eindelijk mogen we weer', zucht hij. Het concept van de 1,5 meter samenleving is van de baan. Maar voor hoelang? Eénmaal ingebed in wetgeving kun je de angstkaart trekken wanneer je wilt. Niet onze volksvertegenwoordiging maar de technocraten bepalen nu het beleid. Technocratie die ten dienste staat van het groot kapitaal. 

Onder èèn derde van de bevolking  begint in Europa het besef door te dringen dat Corona helemaal geen pandemie is die te vergelijken is met de Zwarte Dood in de Middeleeuwen, Cholera in de 17e eeuw of de Spaanse griep begin vorige eeuw. Zij hebben met lede ogen aangezien dat er geen beleid werd gevoerd op grond van steekhoudende argumenten. Deskundigen die op grond van argumenten de discussie over het gevoerde beleid wilden aangaan werd de mond gesnoerd. Zij mochten niet aanschuiven bij de publieke omroep en werden geridiculiseerd. Complete accounts van deskundigen en wetenschappers die hun onvrede over de gang van zaken alleen nog via linkedin, Facebook en Youtube onder de aandacht konden brengen  werden verwijderdt.  

Het lijkt erop dat 2020 een opmaat is voor het ontwaken van de Aquariusmens. Alles wat niet deugt komt aan de oppervlakte. Grote groepen mensen verliezen hun geloof in de gevestigde instituties. De Overheid  keert zich tegen de burger die zij zouden moeten beschermen.

Ikai weet nog goed dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 2009 de definitie van een pandemie veranderde. De ernst van het virus was opeens geen criterium meer maar de mate van verspreiding. Waarom? En waarom werd de enige succesvolle behandeling van Covid19 met het - al jarenlang beproefde middel - hydroxychloroquine, zink en vit D de eerste negen maanden verboden door de inspectie voor volksgezondheid? Hydroxychloroquine werd al jaren met succes toegepast bij reuma. Net als bij reuma kan Covid19 het afweersysteem op hol doen slaan, waardoor het zich richt op het eigen weefsel. Bij Covid19 zijn dit de longen. Toediening van hydroxychloroquine in een vroeg stadium zou volgens medici geleid hebben tot minimaal 50 % minder IC opnames. En meer vragen dienen zich aan. Waarom is bijvoorbeeld het aantal IC bedden de jaren vóór de uitbraak van Covid19 bijna gehalveerd? En waarom werd de instroom van verpleegkundigen door slechte arbeidsvoorwaarden en toenemende werkdruk ontmoedigd? En de "Hamvraag" ; waarom werden er geen grote gespecialiseerde Corona gerelateerde zieken huizen

neergezet ? En hoe is het mogelijk dat je ziekenhuizen kunt sluiten om financiële redenen?

Al deze vragen hebben een politieke lading en hebben niets te maken met de gezondheid van de mens. 

Ook de uitkomsten van de zogenaamde PCR test, waarop alle maatregelen gestoeld zijn, worden door veel wetenschappers bekritiseerd. Volgens deze wetenschappers kan aan de uitkomsten van deze test, zoals deze wordt uitgevoerd, geen enkele waarde worden toegekend. Met de duiding van deze test wordt politiek bedreven en geen gezondheidsbeleid gevoerd. Als veel mensen, die zich nu volledig laten leiden door hun bestuurders (lees redders), bereid zouden zijn zich echt te verdiepen in de achtergronden van deze kwestie zouden ze weten dat:

-virologen en immunologen inmiddels weten dat virussen zo oud zijn als de mensheid en dat ieder mens meer dan 380 biljoen virussen huisvest. 

- dat de mens in miljoenen jaren een zeer indrukwekkend afweersysteem heeft opgebouwd, terwijl angst en stress het afweersysteem juist ondermijnt met een reductie van wel 40%

- uit onderzoek van sociologen en psychologen blijkt dat angst en onzekerheid ook een perfecte voedingsbodem vormen voor een massa psychose. In andere woorden: Als je je burgers eerst flink bang maakt, zijn ze daarna makkelijk te manipuleren. In dit geval werd de paniek bewust aangewakkerd, door dag na dag de 'besmettingscijfers' als voorpaginanieuws te presenteren.

-politicologen en historici waarschuwen dat eenmaal ingestelde wetgeving die bestuurders meer macht  geeft om hun burgers te controleren zelden verdwijnt. Dit ondermijnt onze democratische rechtstaat.

 'Onze geschiedenisboeken staan hier vol mee', denkt Ikai. 'Toch is dat niet voldoende.

De onderbuik regeert! Vorige week kreeg Ikai een artikel onder ogen, geschreven door zijn vriend en onderzoeksjournalist Rudolf. Daarin stond dat Corona een virus is dat zich al honderden jaren met de levende cellen verbindt of pogingen doet een cel te penetreren. De mutaties, die vooral de ouderen treffen, lijken te floreren op de mesthopen van onze bio-industrie. 

De RIVM bevestigd dat Covid 19 voor 99,77% van de mensheid geen gevaar vormt. Het zijn voornamelijk mensen met een verzwakt immuunsysteem die vatbaar zijn voor corona en influenza virussen. En dat is niets nieuws. Ouderdom, obesitas, suikerziekte, longziekten en over-medicatie verzwakken het immuunsysteem. 

Afgelopen week las Ikai een interview met een vooraanstaand arts, die benadrukte dat een mens dood kan gaan mét Griep of Corona, maar niet dóór ‘Corona. 'En hij heeft gelijk', denkt Ikai. Virussen zijn al miljarden jaren oud. Elk jaar komen ze langs, afhankelijk van het jaargetijde. Ons afweersysteem leert ervan.

Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van voortdurende bijscholing. Hiermee stoppen door isolatie is juist gevaarlijk.  Een menselijk lichaam bestaat voor 57% uit microben als bacteriën, virussen, schimmels. Dagelijks komen er micro-organismen voorbij waar ons geweldige immuunsysteem mee af moet rekenen. Dit houdt ons afweersysteem ook  juist scherp. Helaas voor de mens is zijn leven ook eindig. Na zijn vijfenzeventigste levensjaar neemt de kracht van het immuunsysteem af.

De gemiddelde leeftijd ligt rond de tweeëntachtig jaar. Per jaar sterven er in Nederland zo´n 150.000 mensen. Wereldwijd zijn dat er 65 miljoen.'

Het wordt tijd dat de mens vrede sluit met het einde', denkt Ikai. 'Het is een natuurlijk proces en het hoort bij het leven.' 

Dat een overheid zich nu op kosten en ten koste van de belastingbetaler opwerpt als virus bestrijder maar  zich niet druk maakt over meer dan een miljoen doden per jaar in het verkeer, tientallen miljoenen onnodige doden ten gevolge van luchtvervuiling, honger en slecht drinkwater  stemt tot nadenken.'

In het politiek debat zou de vraag moeten zijn; Hoe verhouden zich de maatregelen van de Overheid zich tot het risico op overlijden door Corona, als 99.77 % van de bevolking geen gevaar loopt. Deze kosten en batenanalyse zou breed gedragen moet worden door alle disciplines in de samenleving. Helaas wordt dit nu bepaald door een paar technocraten die de macht hebben gekregen van het parlement.

Collega's van de universiteiten met wie Ikai nog contact heeft zijn verontwaardigd dat zij ook door die zelfde overheden monddood worden gemaakt. Uitkomsten van onderzoeken die hun politieke keuzes niet ondersteunen worden genegeerd.

 

Ikai doceerde jarenlang in het buitenland op universiteiten als Princeton, Berkeley, Yale en werd tien jaar geleden weer benoemd tot hoogleraar sociale en klinische psychologie aan de universiteit in Amsterdam. Hiermee kwam hij weer terug op het oude nest. Zijn leven veranderde echter op slag toen hij tijdens een college in elkaar zakte. Met loeiende sirene werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Diezelfde dag gleed hij weg in een coma. De artsen waren machteloos en geloofden niet meer in herstel toen ook zijn organen werden aangetast.  Ikai herinnert zich nog goed dat hem, na een reis aan de hand van een Engel, de toegang tot de hemelpoort werd geweigerd. Hij zakte terug naar de aarde en werd wakker in een ziekenhuisbed. Sindsdien heeft hij regelmatig herinneringen en flashbacks uit vorige levens. In het begin verzette hij zich tegen deze beelden maar inmiddels heeft Ikai er vrede mee gesloten. Ze zijn meestal van korte duur en soms heel verhelderend. Vanuit de verte klinkt gerommel. De lucht is zwaar en donker.  Ikai baant zich  een weg door een groep Duitse en Franse toeristen op de Zeedijk. De toeristenbranche begint zich langzaam te herpakken. De meeste nationaliteiten zijn weer terug in de stad.

 

(1) Het Mediahuis is eigenaar van bijna alle media in Nederland, Belgie, Luxemburg en Ierland. Zij bepalen het beleid bij de Volkskrant, Het Algemeen Dagblad, Trouw, NRC en Het Parool. Ook bij de radiozenders hebben ze een zeer groot marktaandeel. Op televisie gebied zijn er drie grote spelers, NPO, Bertelsman (RTL)en Talpa. Goed voor 70 % televisie markt.

NPO wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Het journaal op de NPO-zenders loopt in de pas met het gewenste beleid van de overheid.

Bertelsmann is een zeer groot, international bedrijf. Het was een belangrijkste uitgeverij van de nazi-partij, met nazi-propaganda. Het is ook een communicatie-kanaal van het multinationale grootbedrijf zelf. Ook politiek zijn ze zeer actief.

John de Mol richt zich met TALPA vooral op entertainment en het 'Nederlandstalige nieuws' via het ANP.

De Wallen van Amsterdam

Voor het café ‘In ‘t Aepjen’ staat een sombere man

de voorbijgangers te waarschuwen voor rampspoed.

Als een echo uit het verleden. Matrozen die in de 16 en 17e eeuw

naar de Oostvoeren, overnachtten hier. De man waarschuwt voor

 het schip 'der vooruitgang' die leidt naar hel en verdoemenis.

“De zeedijken kunnen ons niet beschermen tegen

het wassende water. We naderen het punt dat er

geen weg meer terug is”, schreeuwt hij de toehoorders toe.

Ikai slaat af naar de wallen. De fietsers die zich in dit

gebied wagen, slalommen tussen de om zich heen

turende stadsbezoekers.

Prostituees, sekswerkers en koffieshops met allerlei soorten

drugs lokken weer toeristen naar dit stadsdeel.

Misschien hopen zij op een zweem anarchie uit de jaren zestig.

'Sex, drugs en rock & roll'.Plotseling wordt Ikai overmand door een intense energie. Hij vervloeit met de wereld om hem heen. Voor zijn ogen ontvouwt zich weer een flashback. Dit keer zijn het beelden waarin kooplieden, matrozen, pooiers en hoeren bevreesd kijken naar het stijgende water van de Zuiderzee. Hij ziet ook zichzelf kijken naar de enorme golven die op de dijk beuken. Zal die het houden? Achter hem kraken de galgen onder hun gewicht. De stadswacht regeert met harde hand. Executies bij de vleet. Gelaten ziet hij een deel van een vorig leven aan zich voorbijgaan. Een rinkelende fietsbel brengt Ikai terug in het heden. Ook nu floreert vrijheid naast onderdrukking op de Wallen. Sekswerk door een zzp-er is een nieuwe versie van ‘het oudste beroep’. Helaas maken machtsmisbruik en gedwongen prostitutie voor een groot deel de dienst uit in deze (w)onderwereld. Ikai overpeinst dat er veel overeenkomsten tussen toen en nu bestaan. De methoden zijn wel wat verfijnder geworden. Studenten met een studieschuld van twintig tot zestigduizend euro zijn geen uitzondering. Bijna iedere ‘huisbezitter’ heeft een hypotheek die afbetaald moet worden. Cijfers ingetoetst en goedgekeurd door een kleine elite, degraderen de mens daarbij tot loonslaaf en in feite is er  slechts een gering verschil met de machtsverhoudingen bij de prostitutie. 

Een basisinkomen, zonder voorwaarden van de Staat, zou de mens in staat kunnen stellen zijn eigen hart te volgen. Wat zou het toch mooi zijn als de mens dat in de het tijdperk van Aquarius zou kunnen realiseren. Ikai voelt dat de energie om dit te bereiken toeneemt. Zijn herinneringen vormen een eindeloos repeterend verhaal binnen de tijdgeest van het Vissen tijdperk. Geliefden en vijanden komen in veel levens weer terug. Soms als kind, dan weer als vader, moeder, slaaf, machthebber etc. De rolwisselingen en machtsverhoudingen lijken oneindig maar zijn aan het veranderen. In deze tijd klinken protesten en steunbetuigingen door zoals Black Lifes matter en Me Too. Bij velen begint gelukkig ook het besef door te dringen dat dit juist de samenleving verdeeld en mensen tegen elkaar opzet, denkt Ikai. Zij zien dat het probleem veel dieper zit. Racisme en onderdrukking van vrouwen en minderheden zijn een uitvloeisel van maatschappelijke ongelijkheid en door de machthebbers in het leven geroepen om mensen tegen elkaar op te zetten. Het is onderdeel van een systeem van eeuwenoude onderdrukking en uitbuiting. De romeinse keizers hadden dit al heel goed in de gaten. Het besef dat we allen op vele fronten verbonden zijn begint gelukkig wereldwijd door te dringen. De mens begint te voelen dat wij bestaan in de wereld van Newton, van oorzaak en gevolg. Maar ook in de wereld van Einstein waarin alles relatief is en tijd geen betekenis heeft. En die van Planck en Higgs waarin we alleen maar energie en liefde zijn. Hier is geen plaats voor racisme en onderdrukking.

 

Op de hoek van de straat staat een vrouw. Haar borsten uitdagend vooruit, tepels zichtbaar boven het te kleine bovenstukje. Ze doet me denken aan Isa, mijmert Ikai. Een prachtige vrouw met een Rubensfiguur. Alleen in haar armen kreeg ik rust. Hoelang is het geleden? Dat moet zo’n vijfhonderdzestig jaar zijn. Koning Philips was toen heerser over wat nu Europa heet.

Op de Zeedijk hangt een zware lucht van hasj en marihuana. 'Libanese hasj in de aanbieding' staat met krijt op een half vergaan bord aan een verveloze gevel. 'Zolang de voorraad strekt'. Voor de deur staat een groep jongeren een joint te roken. Een meisje staart zittend op de stoeprand met een gelukzalige blik de verte in. Ikai mijmert verder. In elk geval kunnen geestverruimende middelen een door de samenleving ingekaderd bewustzijn wat oprekken. Jonge mensen die op zoek zijn naar hun grenzen kunnen gemakkelijk verdwalen, maar flexibele geesten kunnen bij gedoseerd gebruik van deze middelen prachtige vergezichten opdoen in hun innerlijke wereld. Hij herinnert zich dat goede hasj hem bij muziek en seks tot grote hoogte kon brengen. En op momenten dat hij onder de sterrenhemel zat te blowen en starend naar de branding high werd, begreep hij plotseling zijn bestemming. Na een zachte landing op aarde bleef er een vaag verlangen en een zweem van vernieuwd bewustzijn hangen. Er was weer een stukje schaduw opgelost. Een klein verschil met soms grote gevolgen. Je zou zomaar wakker kunnen worden.

Verderop ziet Ikai een groepje Japanners langs de rood verlichte ramen lopen. Schaars geklede vrouwen seinen ‘Neuk me!’. Hun tongen glijden daarbij over hun felrode lippen…….

Schijnbaar nonchalant verplaatst de horde zich, vervuld van versmade

en verborgen fantasieën. Een paar mannen maken zich opgewonden

overleggend los uit de groep en willen naar binnen.

Bij de deur worden ze door een breedgeschouderde man te woord gestaan.

Het Syndicaat

Een paar honderd meter daarvandaan in het Prins Hendrik Hotel zit een grijze man voor zich uit te staren. Op de achtergrond klinken door de slecht sluitende ramen harde stadsgeluiden. De Zeedijk gonst van activiteit. De man schrikt op van een loeiende sirene en van piepende banden die abrupt tot stilstand komen. Hij ziet dat een man geboeid wordt afgevoerd. Agenten sommeren de voorbijgangers door te lopen. Eén van de agenten kijkt omhoog en knikt vriendelijk. Met een zucht zakt hij weer terug in zijn stoel. Zijn uitstraling suggereert een gemoedelijk, zelfs innemend karakter, totdat zijn blik jou treft. Koud, kil... Hij pakt een dikke envelop van tafel met geld en drie paspoorten. Drie identiteiten. Carl, Sander en Peter. Officieel heet hij Chico Palerari.

Lang geleden doodverklaard en begraven. Allemaal verzorgd door zijn werkgever. Hij herinnert zich als de dag van gisteren het aanbod van het genootschap. Niet te versmaden na een periode van bijna twaalf jaar eenzame opsluiting in een TBS-kliniek.

Voor hem was de keus gemakkelijk. Een langzame

dood in een cel of een leven in dienst van het uiterst

geheime Syndicaat. Een zekere mate van vrijheid en

financiële onafhankelijkheid in ruil voor absolute

gehoorzaamheid.

Binnen een half jaar werd Chico door een keiharde

training een efficiënte moordmachine.

De opdracht is nu het observeren van een oud-bankier.

Vorige week verloor hij zijn target uit het oog.

Pas na twee uur zoeken op alle camera’s in de

omgeving, zag hij dat de bankier met een man stond te praten. Bij nader onderzoek bleek deze man een journalist te zijn. Zijn opdrachtgever wilde details weten, zo snel mogelijk.

Nadat de politie verdwenen is pakt Chico zijn jas en loopt naar beneden.

Buiten ziet hij een vrouw voorbij gaan, die hij herkent uit zijn onderzoek als de ex van de journalist.

Hij besluit haar te volgen.

De Luis in de Pels

 

Op dat moment staat Hendrix Riquet de Caraman

Chimay op een dakterras en kijkt peinzend

uit over de stad. Ben ik gezien met Rudolf? vraagt

hij zich bezorgd af. Hij weet dat overal camera's staan.

Hendrix  was de ‘onbekende', die ruim elf miljoen e-mails, oorkondes, verdragen, declaraties en bankafschriften lekte naar onafhankelijke Duitse onderzoeksjournalisten. Zij openden en beoordeelden de (7)Panama paper dossiers in een veilige ruimte (zonder internet-aansluiting). Hiervoor gebruikten zij een bijzonder krachtige computer met speciale software. Pas nadat ze overtuigd waren van de echtheid hebben ze deze papers internationaal gedeeld. Een spectaculaire stunt met grote gevolgen.

Honderden journalisten uit zesenzeventig landen, verenigd in het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalistiek, zetten er hun tanden in. Zij kwamen milieumisdrijven, corruptie en fraude op het spoor. Zo kwam er aan het licht dat 'financiële dienstverleners' met statige kantoren schimmige offshore constructies in elkaar zetten. Ze zetten meer dan driehonderdduizend juridische structuren op voor banken, politici, terreurgroepen en multinationals. Deze financiële constructies waren zo in elkaar geknutseld dat de schimmige handelingen en transacties van zeer vermogende lieden onzichtbaar en niet traceerbaar zijn. Hun vermogen is opneembaar bij elke bank. Er wordt daardoor, in navolging van multinationals, dictators en koningshuizen, geen enkele cent belasting betaald. Alle grote jongens dachten dat het nu klaar was. Maar we zijn nog lang niet klaar'', denkt Hendrix. Er zijn nog veel meer geheime documenten die openbaar gemaakt kunnen worden. Hij herinnerde zich zijn aanvankelijke desillusie toen bleek dat de gegevens van de machtigste en meest invloedrijke mensen beveiligd waren met een zeer geavanceerde encryptie. 'Maar helaas voor hen heb ik heb ik de code van deze dossiers kunnen kraken met behulp van een kwantumcomputer', denkt Hendrix vergenoegd. En hierdoor heb ik een nog veel grotere beerput kunnen openen. In korte tijd zullen alle alarmbellen afgaan als ze in de gaten krijgen wat ik van plan ben. De doos van Pandora zal al wijd open staan als Rudolf erin slaagt zelfs maar een tipje van de sluier te op te lichten in de media.

Plotseling begint Hendrix te trillen. De stilte begint op zijn zenuwen te werken. Het personeel heeft hij naar huis gestuurd. Een traan glinstert in zijn ooghoek. Dit is een traan van dankbaarheid. In zijn diepste ellende werd hij  bezocht door een Engel. Aan haar hand voelde hij voor het eerst de warmte van onvoorwaardelijke liefde door zijn lichaam stromen. De Engel vroeg hem de nieuwe mens bij te staan bij de geboorte van een nieuwe Era. Machthebbers uit het Vissentijdperk slaan harder om zich heen dan ooit om zich te handhaven.  De mensheid moet wakker worden in liefde en solidariteit ! Langzaam wordt hij weer rustig en helder.

 Vanavond zal hij Rudolf de decryptie sleutel geven. Nog even checkt hij voor de zoveelste keer of alle gegevens compleet zijn . In de bestanden staan de namen van vijftig leden van de (1)BIS - Bank for International Settlements in Bazel. Zij vertegenwoordigen de tweeduizend machtigste mensen op aarde. Alle (5)Centrale banken, (2)FED, (3)IMF en het (4) MFI staan onder hun gezag. Met deze instituties bespelen ze het wereldwijde monetaire stelsel.

Al het geld dat ze nodig hebben voor hun eigen spel Monopolie, creëren ze met hun toetsenbord en printer. De Chinese- Centrale Bank richt zich op dit moment op noodlijdende economieën. Belangrijke havens en industrieën zijn al in hun bezit. Voorbij ‘Start’ draait de geldpers overuren. Dollars, renminbi en en roebels. Maar het eindspel van dit monetaire spel is in zicht.  Het BIS is al een aantal jaren een reset van het monetaire systeem aan het voorbereiden  waarbij digitaal geld zijn intrede gaat doen. De reset wordt ingevoerd op het moment dat het financiële systeem  bezwijkt onder de enorme schuldenlast die de centrale banken gecreëerd hebben. De eerst klappen wordt opgevangen door het garantie fonds. Het geld van de burger verdampt terwijl het vermogen van de centrale banken  enorm zal toe nemen met echt geld. Zij hebben de afgelopen 10 jaar een groot deel van de goudreserve opgekocht. De run op dit edelmetaal zal ongekend zijn waardoor de prijs alleen maar zal stijgen. Totaal is er 190 miljoen kilo goud in omloop in de wereld. Er zit nog 50 miljoen kilo in de grond. De rijken zullen nog rijker worden en de armen nog armer. De banken wassen hun handen in onschuld  en overheden zullen een virus de schuld geven van deze monetaire ramp die op ons afkomt. 

De laatste reset vond plaats in 1971 onder bewind van Nixon. De BIS heeft toen de goudstandaard losgekoppeld van de dollar. Met de opbrengst van de goudreserves is de oorlog in Vietnam gefinancierd, en zijn dictatoriale bewinden in Zuid-Amerika en het Midden Oosten ondersteund met wapens. De olie en grondstoffen toevoer werd hiermee veilig gesteld. 

De media - al ingelijfd en monddood - zweeg in alle talen.

Deze bedrijven waren al  gekocht met bedrukt papier  dat gepromoveerd is tot wereld- geldstandaard zonder enige  dekking  van onderliggende waarde. De politici werkten mee aan de grootste geldroof in de geschiedenis van de mens. Centrale banken zoals de FED, zijn financiële multinationals van private personen zonder Overheidstoezicht. Dit is een goed bewaard geheim.

Deze financiële instituties doen zich ook graag voor als filantropische instellingen. Zij lenen ook geld, schijnbaar goedhartig’ aan ‘arme’ landen en arme burgers. IMF en Micro Financiering Instituties boeken hier enorme winsten mee.. Microkredieten verstrekken ze tegen twintig tot veertig procent rente. Ze  hebben zelfs koningin Maxima als ambassadeur weten te strikken.   Vele ‘Begunstigden’ die niet kunnen voldoen aan de afbetalingsvoorwaarden verliezen hun soevereiniteit, land en bezit. Vanuit Bazel (BIS) wordt het wereldwijde monetaire systeem, waar het IMF onderdeel van uitmaakt, gecoördineerd.  

De BIS heeft  manipulatie van regeringen verheven tot kunstvorm. Illusionisten kunnen hier een puntje aan zuigen. Alleen al in Brussel lopen er meer dan 2000 lobbyisten rond voor de financiële sector. In de annalen van het adellijk genootschap, dat al veel langer bestaat, las hij dat in  1930 de BIS met één simpele doelstelling is opgericht – maximalisatie van winst en  macht tegen elke prijs. Om hun positie te verdedigen heeft het BIS zich nu verbonden met een technocratische tak in de samenleving. 

 Met (6) biotechnologie en biometrische sensoren ontfutselen de Biotech bedrijven steeds meer gegevens aan de mensheid .  Het BIS is ook druk bezig met het hacken van de geheimen van het leven. Wetenschappers die zich bezig houden met het ontrafelen van onze DNA worden ruim voorzien van middelen. Het verlengen van de leeftijd en het kweken van menselijke organen, voor hen die dat kunnen betalen, staan hoog op het verlanglijstje. 

De BIS wil haar invloed de komende honderd jaar verder uitbreiden.

Stoelen van belang

Om dit te bereiken is er een enorm lobby netwerk gecreëerd met een zelfreinigend vermogen. Dissidenten worden onmiddellijk buitengesloten of geëlimineerd. En daar heb ik vol overgave aan meegewerkt denkt hij grimmig.

Geheime genootschappen en adviesorganen die het BIS al vanaf 1945 faciliteren zijn belangrijke bondgenoten. In 1954 organiseerde Hendrix samen met Prins Bernard de eerste (1)Bilderbergconferentie in Nederland. De lijst van genodigden voor deze besloten jaarlijkse bijeenkomsten is oneindig lang geworden en deze vinden nu overal in de wereld plaats. Koningshuizen, presidenten, premiers, bewindvoerders, NAVO kopstukken , politici, mediabedrijven, topambtenaren, centrale banken en multinationals wisselen in de wandelgangen meningen en contactgegevens uit.

Politici en ambtenaren, voelen zich vereerd als ze voor dit prestigieuze lobby platform worden uitgenodigd. Het is veelzeggend dat er nooit iemand praat over de deals, denkt Hendrix. 

Ook gekozen volksvertegenwoordigers die te gast waren beloofden geheimhouding aan de organiserende elite.

Er zijn wel hele duidelijke carrière sporen van onze vrienden. Pas na zijn bezoek werd Tony Blair president, mede-initiator van de oorlog tegen Irak en adviseur van JP Morgan Bank om maar iets te noemen.

Clinton en Bush waren natuurlijk ook vaste bezoekers.

Kok : vakbondsbestuurder, minister president, commissaris bij Shell, ING, KLM, Club van Madrid.

Zalm : minister van Financiën, commissaris ABN- Amro-Fortis , DSB, DANSK, Dutch Shell, 

Wellink : Directeur Financiële en Economische Politiek, Raad van bestuur ICBC (grootste staatsbank van China) , Toezichthouder Bank van China, President van de Nederlandse Bank, Voorzitter van BCBS Bazels comité voor banken toezicht- onderdeel van BIS.

Deze carrière sporen kan iedereen vinden, denkt Hendrix. De rijken sluiten deals en gebruiken hun contacten net als iedereen. Alleen de impact van de deals die worden beklonken in deze gezelligheidsclubs is van een andere orde dan die van een hockeyclub of sociëteit. Het is komisch, denkt Hendrix. Als er toch een klokkenluider melding maakt van belangenverstrengeling of omkoping wordt deze door het grote publiek weggezet als complotdenker. Hoe onbeschaamder het gedrag  de hoe minder het wordt geloofd. Zelfs als het open en bloot op internet te vinden is.

Onder het genot van een uitmuntende Chablis hebben we uitstekende deals kunnen sluiten. Alleen daardoor kon Nederland een belasting paradijs worden en blijven. Een brievenbus op de Zuidas in Amsterdam is genoeg om geen belasting te hoeven te betalen in het land waar het geld wordt verdiend. Er staan ongeveer 15 duizend brievenbusmaatschappijen in Nederland geregistreerd, die bij elkaar ruim 4000 miljard euro door Nederland sluizen. Samen met Luxemburg staat Nederland wereldwijd in de top drie van belastingparadijzen. Fiat, Apple, Starbust etc. betalen geen cent belasting in de landen waar ze actief zijn. Nederland stelt ze in staat belastinggeld te stelen. In de politiek heet het belastingontwijking. Op de bühne predikt de premier dat het belangrijk is voor de werkgelegenheid. Dit is een argument dat het goed doet, denkt Hendrix smalend. Maar volkomen flauwekul en immoreel.

Ik ben regelmatig uitgenodigd voor de "etentjes" waar een elite van academici, ceo's, ambtenaren en politici lid van zijn. Eén van de eetclubs heet 'Tafelronde' . Dit is een hecht dienst en wederdienst gezelschap dat al 120 jaar bestaat en bijeenkomt in kasteel Wittenburg in Wassenaar. Ooit opgezet om druk te kunnen uitoefenen op de politici. Deelname aan dit soort clubs hoeft niet gemeld aan een integriteit commissie. Er zijn immers geen statuten of notulen. Je zou het het kunnen vergelijken met een motorclub zoals Satudarah of Bandido's. Zij houden ook vol dat ze alleen maar knutselen aan hun motor. 

Naast deze gezelligheidsclubs zijn er ook lobbyclubs van multinationals. Ook hier heeft Hendrix zijn steentje aan bijgedragen. De leden van de ABDUP (Akzo, Unilever, Phillips enz.) komen regelmatig bijeen. Genodigden zijn uiteraard ook hier hoge ambtenaren en politici. Van al deze gesprekken wordt ook niets genotuleerd. De premier kreeg hier het verzoek de dividend belasting af te schaffen. Dat zou zo weer drie of vier miljard op kunnen leveren. Schaamteloos wordt zo'n plan vervolgens uitgewerkt en door de kamer geloodst. De lobby van grote aandeelhouders was nog nooit zo succesvol.

Al deze Clubs en genootschappen zijn uitgegroeid tot gevaarlijke organismes en ik schaam me diep dat ik deze monsters mede gecreëerd heb, denkt Hendrix. Het inkomen van de werknemer is de laatste twintig jaar geen cent gestegen. Terwijl de winst en productiviteit enorm is gegroeid. Mijn vermogen is in deze periode met een factor tien toegenomen. Het handelsoverschot bedraagt jaarlijks meer dan 80 miljard maar belandt allemaal in onze zakken . "The winner takes its all". 

Dit is de laatste kans voor Hendrix om het tij te keren. Jarenlang heeft hij zonder succes geprobeerd ethisch handelen op de agenda te krijgen. Het dagelijks bestuur van de BIS sprak hij vijf jaar geleden in Bazel voor het eerst toe. Hendrix herinnert het zich, als de dag van gisteren. Zijn toespraak werd ontvangen als vloeken in de kerk toen hij voorstelde om de helft van het vermogen van de rijken in te zetten voor voedsel, woonruimte, onderwijs en schoon drinkwater voor de wereldbevolking. Hij bepleite nieuwe economische modellen te ontwikkelen voor de Centrale Planbureaus. Maar helaas zagen zijn medebestuurders geen noodzaak om de ‘natuurlijke orde’ te veranderen. Zij wilden de de boosheid en onrust in de wereld beteugelen maar wel zonder kosten graag.

Over één ding waren zij het wel eens, denkt Hendrix. De wereldwijde migratie golf moest stoppen. Tegen elke prijs!

Door klimaatverandering, armoede en oorlog  zullen de komende jaren honderden miljoenen mensen op de vlucht slaan. Eén van de leden van de veiligheid-commissies stelde een lijst van maatregelen voor. In deze aanbevelingen stond 'Angst' als instrument van Crowd Controll centraal. In zijn hand had hij een rapport van de Rockefeller foundation

uit 2010, met aanbevelingen bij pandemieën. Compleet met draaiboek

voor een lockdown.

"Een lockdown gecombineerd met een media offensief

om standpunten en ideeën te implanteren in de hoofden van de bevolking

blijkt uitstekend te werken", zei hij enthousiast. 

Met dikke letters waren de aanbevelingen gedrukt op het vergeelde papier.

"Om een wereldbevolking te ‘beschermen’ zijn onze contacten binnen het (9)WHO –World Health Organization van belang’." Het advies van het WHO ( met als hoofdsponsor de farmaceutische multinationals) wordt door 197 deelnemende landen niet snel genegeerd.

Eén van de sprekers memoreerde dat het WHO ervoor heeft getekend om "gepaste maatregelen" te treffen bij code rood. "De contracten van de farmaceuten liggen al klaar", vervolgde hij. "De Mexicaanse griep pandemie van 2009, die mild was, zorgde voor veel paniek bij de aangesloten landen. Ook nu zullen ze zeker het advies van de WHO opvolgen als we ze de ´juiste informatie´ geven.”  

 

Hendrix heeft in de verslagen van BIS commissies gelezen dat in de laatste bijeenkomst de consequenties van een pandemieverklaring uitgebreid zijn  besproken. 

In het verslag stond verder dat Professor Neil Ferguson, de epidemioloog, computermodellen in elkaar heeft laten zetten door Het Imperial College(1), met als uitkomst dat een half miljoen Engelsen, honderdveertig duizend Zweden en tweehonderd miljoen Amerikanen zouden overlijden ten gevolge van Corona. Ondanks het feit dat zijn eerdere voorspellingen er faliekant naast zaten werden zijn modellen gebruikt en werden op grond daarvan administratieve richtlijnen voor overheden vastgelegd. Volgens deze richtlijnen is de aanwezigheid van een Covid-gen al voldoende zijn om iemand te registreren als corona dode. ´Het is allemaal heel simpel, maar het verwondert mij elke keer weer´, denkt Hendrix bedachtzaam. ´Als het verhaal op papier een beetje klopt, kom je een heel eind. De lobby binnen de WHO top heeft haar werk gedaan. Het heeft maar een paar maanden geduurd voor de meerderheid van het WHO-bestuur toegaf en het noodsein de wereld instuurde.` 

´Helaas heb ik het niet tegen kunnen houden. Degenen die mij een luisterend oor gaven, hebben zich allang teruggetrokken. Zij vrezen voor hun positie of hun leven als ze niet meer loyaal zijn aan de doelstelling van de BIS. En het wantrouwen naar mij is nu zo groot dat het dagelijks bestuur heeft besloten mij onder curatele te stellen. Zij wijten mijn instabiliteit, aan de medische behandeling die ik heb ondergaan.´

 

Beneden Hendrix, op het plein, spoeden mensen zich naar hun werk.

Vanuit deze hoogte lijkt het wel een mierennest, opgejaagd door de waan van de dag. Samen  met verkeersgeluiden stijgt een spoor van roetig fijnstof omhoog langs de gevel. Misschien wel roet uit de bio gestookte centrale die aan de rand van Amsterdam staat, denkt Hendrix. 

In Nederland hebben ze zelfs de regering zover gekregen dat er meer dan elf miljard subsidie wordt betaald voor het ontbossen om zo de Bio-centrales te kunnen voorzien van brandstof.

"Ze hebben wel weer een prachtige naam bedacht voor zo'n gedrocht", mompelt hij. 

Zolang economische groei de norm is blijft de natuur vogelvrij onder het mom van nationaal belang. Gebruik van drogredenen wordt hierbij niet geschuwd. Zo wordt bijvoorbeeld het probleem van de aardbevingen door gaswinning in Groningen gebruikt als legitimatie om windturbineparken in natuurgebieden te realiseren.

Op de zelfde sluwe wijze wordt de aantasting van de privacy gelegitimeerd. De illusie van onontkoombare keuze is snel gecreëerd: Gezondheid of privacy! 

´De overheid weet maar al te goed hoe de hersenen van de meeste mensen werken´, denkt Hendrix wrang. 

 

En met kritische geluiden maken ze korte metten. Het (10)WEF- Work Economic Forum in Davos heeft heeft vorig jaar het begrip ´infodemie´ gelanceerd. Alles wat niet strookt met de voorgeschreven werkelijkheid wordt bestempeld als ´fake-nieuws´. Hier zijn zelfs zogenaamde factcheck-sites voor ontwikkeld. 

Simpel maar zeer doeltreffend, bedenkt Hendrix.  Hij weet dat de grote Tech-bedrijven hun medewerking ook hebben  toegezegd en zijn al bezig ‘fake’ content te verwijderen van het internet. 

Het verbaasde hem niet dat ook het basisinkomen op de agenda van het WEF stond. Vergaande robotisering en automatisering zal in de toekomst voor problemen op de arbeidsmarkt zorgen.  Hendrix veegt het zweet van zijn gepijnigd gelaat. De chemo heeft zijn huid verandert in een perkamentkleurig maanlandschap. Zijn geest wordt al veel langer geteisterd

door afschrikwekkende dromen. Hij wil vrede vinden voor hij zijn ogen voorgoed sluit.

Een beklemmend gevoel in de hartstreek doet hem ineenkrimpen. Langzaam zakt hij

op zijn knieën en begint te bidden. “Lieve God . Help me”,

 Hij schrikt op van het geluid van zijn telefoon.

Trillend drukt hij op de ontvangstknop. zodra hij de stem hoort weet hij dat dit het gevreesde telefoontje is dat al maanden in de lucht hing. Nu is hij er klaar voor. “Het spijt me, maar ze hebben je gezien met die journalist. Je hebt nog een uur voordat ze je komen halen”, fluistert de stem. Hij antwoordt: “Ik had al een voorgevoel toen ik vanmorgen opstond. De betalingen zijn gedaan. Bescherm de journalist . En, dank je goede vriend! We zullen elkaar niet meer spreken.” Voorzichtig trekt Hendrix de batterij uit de telefoons. Er is niet veel tijd meer. Het moet nu gebeuren. Krimpend van de pijn strompelt hij de kamer in en start de muziek. Even later klinken de tonen van La Traviata door de kamer. Het geluid overstemt verkeersgeluiden . Met trillende handen pakt hij een flesje met pillen en slaat er een aantal achterover. Hij hervindt hij zijn kalmte. De pijn trekt weg. Snel pakt hij de decryptiesleutel en loopt naar de badkamer. Met een druk op de knop beginnen de sproeiers van inloopdouche hun werk te doen. Onder de dekking van een klaterend geluid sluipt Hendrix via de brandtrap naar beneden. Aan de achterkant van het gebouw houdt hij een taxi aan. De beloofde fooi spoort de chauffeur aan. Met gierende banden rijdt hij naar het

Centraal Station en komt vlak voor de ingang tot stilstand. “

Het kost niet meer dan tien minuten”, roept Hendrix de chauffeur toe en loopt naar

kluisje nummer 35. De envelop met key-en-codes verdwijnt erin.

De sleutel laat hij in een andere envelop glijden die hij adresseert en in de postbox laat glijden. Het heeft niet langer dan vijf minuten gekost.

Behoedzaam om zich heen kijkend, loopt hij terug naar de taxi. Even later sluipt hij via de brandtrap het appartement weer in en duikt onder de douche.

(1) BIS - geheime bank die de wereld runt -Ad Broere

(2) FED – Het Federal Reserve System of de Federal Reserve /Centrale bank Amerika

(3) IMF- Internationaal Monetair Fonds

(4) FMI – Leningen verstrekt door microfinancieringsinstituten

(5) Centrale Banken - private banken met private aandeelhouders

(6) 21 lessen van de 21 ste eeuw – Yuval Nohah Harari

(7) Panama papers - Mossack Fonseca, een van de grootste aanbieders van buitengaatse bedrijven, richtte in 21 belastingparadijzen rond de 214.000 brievenbusfirma's op voor klanten van het advocatenkantoor.

(8)De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter

(9)Het Imperial College COVID-19 Response Team is een groep van het MRC Center for Global Infectious Disease Analysis in de Imperial College Faculteit der Geneeskunde die de COVID-19-pandemie bestudeert en de regering van het Verenigd Koninkrijk adviseert. De leider is Neil Ferguson.

(10)HetWorld Economic Forum is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen

Samsara op de Zeedijk. 

Niet ver daarvandaan - op de hoek van de steeg voor een gietijzeren antieke lantaarnpaal staat Ikai even stil. In een visioen ziet hij  zijn beschermengel Gabriel in een diffuus licht. De  lantaarnpaal, die eerst  ondoordringbaar en vast leek, veranderd in een oceaan van mogelijkheden. Elektronen, protonen en neutronen creëren een ‘fysieke werkelijkheid’ door met een snelheid van driehonderdduizend kilometer rond de atomen te razen. Op het moment dat de

snelheid afneemt ontstaat er leegte. In die leegte ziet hij projecties van geboorte en

sterven van deeltjes en golven in  een oneindige tijdscyclus.

Dood en leven – twee kanten van dezelfde medaille. Onafscheidelijk verbonden. Als Eb en vloed. Het lijkt wel een LSD trip, denkt Ikai. Ongelofelijk! Het werkt op mijn lachspieren.

Hij herkent het patroon dat zich overal, zichtbaar en onzichtbaar, voltrekt.

Zijn goeroes Krisnamurti en Osho, benadrukten ook dat ‘je’ eerst dood moest gaan om geboren te worden. Het zelfbeeld moest sterven om wakker te worden.

Maar Ikai wist toen nog niet hoe. Na een diepe meditatie op een decemberavond pakte hij een boek uit de kast. ‘De Ra expeditie’, geschreven door ‘Thor Heyerdahl’-.

Thor construeerde aan de hand van hiërogliefen- uit de piramides van Egypte, met behulp van Afrikaanse papyrusboot bouwers, een boot van 17 meter lang van papyrusriet die hij naar de Egyptische zonnegod Ra vernoemde . Met een tocht naar de Paaseilanden wilde hij bewijzen dat men lang voor de grote ontdekkingsreizen al de middelen had om de oceaan over te steken. De vraag was voornamelijk hoelang de luchtkamers van het riet in het zoute zeewater stand zouden houden. Al bij het begin van de reis brak de stuurriem, toen zij tegen de storm in een voorgenomen koers probeerden vast te houden. Ook de reserve stuurriem brak af als

een luciferhoutje. Toen de bemanning begon te wanhopen omdat zij alleen

met de zeilen onvoldoende invloed meer op de richting

konden uitoefenen, hernam de boot zonder enige kracht

of dwang de juiste koers. Bij het omslaan van de bladzijde baande zich een

wervelende energie door zijn lichaam, op weg naar zijn kruin.  

Het wolkendek brak open . De hemel werd blauw en stil. Alle gedachten waren verdwenen. In paniek rende hij naar de deur, gooide die open en zoog de koude nachtlucht binnen. De paniek ging langzaam over in een diepe doodsangst. Zijn IK was verdwenen, samen met zijn gedachten. Was hij zijn gedachten? Verloor hij zijn verstand?

Zijn laatste zekerheid? Er was geen binnen en buiten meer. De polariteit was opgelost. Geen tegenstellingen. Alles was één en met elkaar verbonden. 

Er was geen oordeel meer. Hij herinnerde zich dat hij In de 36 uur die volgde niet durfde te gaan slapen, omdat hij ervan overtuigd was dat er niets zou zijn, dat wakker zou worden”. Het verlies van de zorgvuldig opgebouwde identiteit bleef hem beangstigen. Zijn denkwereld veranderde in een lege ruimte. Oplossen in het Al leek onvermijdelijk.” Uitputting dwong hem tenslotte zich bij het onvermijdelijke neer te leggen. Ook fysiek zou hij verdwijnen in de grote leegte. Langzaam zakte hij weg in een diepe slaap. Tot zijn verwondering en opluchting zag hij de volgende dag door zijn wimpers de ochtendzon door de ramen schijnen. De vogels zongen. De takken schraapten over het scheepsdek. Hij vertrouwde het nog niet helemaal, maar het was de eerste dag van een nieuw leven. De daarop volgende dagen en weken kwam er weer een kleine Ik tot stand. En langzaam werd hij weer teruggetrokken in de wereld van de polariteit. Er was niets veranderd en toch was niets meer hetzelfde.

Wordt vervolgd .......................

 

Bodhananda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR FREE

Revival van de Hippy mindset

OVER ONS

JEWELLERY & GIFTS

SHOP

MUSIC

  • Facebook
  • Instagram
Follow Us >>

©2023 by Funky Tees. Proudly created with Wix.com