Planet and Moon

Het Elfde Gebod

Aquarius Era

Bodhananda

Unity in Diversity

 

THE ELEVENTH COMMANDMENT - Unity in Diversity

                      in the Age of Aquarius
Genre: Psychological, Political, Spiritual, Scientifical, Historical

and Erotic Novel.   

Copyright protected 2020

by Bodhananda

 

Elf is een karmisch getal. Het is verbonden met helderziendheid, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en intuïtie. Waterman (Aquarius) is het elfde astrologische teken van de dierenriem, oorspronkelijk afgeleid van het astronomische sterrenbeeld Waterman, met als symbool de waterdrager.

 

Een volledige omgang van de zon langs alle twaalf tekens van de dierenriem

neemt circa 26.000 jaar in beslag. Elk tijdperk duurt gemiddeld 2150 jaar. De naam die het tijdperk krijgt, is het sterrenbeeld dat op dat moment verschijnt.

Je kunt het zien als een energetische overgang, een evolutie, waarbij we van het ene tijdperk naar het andere reizen.

 

Zo bevinden we ons nu dus op de grens van het Vissen- en Watermantijdperk.

De heerser van dit teken, de planeet Uranus, is aan het einde van twintigste eeuw Waterman binnen gegaan.

Het Aquariustijdperk is bezig de oude waarden van het Vissentijdperk, die in het teken stonden van religieuze hiërarchie en macht over het individu, af te schudden. Dit gaat niet zonder slag of stoot. De heersende macht zet volop in op geweld en onderdrukking van het individu.

 

Wanneer zullen de oude machtsbolwerken instorten?

De Aquarius-energie geeft een impuls tot grensdoorbrekend en samenbrengend denken.

De mensheid staat op het punt wakker te worden en zich werkelijk te verbinden.

De weg van het hart zal ons de weg wijzen.

'

 

 

When the moon is in the Seventh House, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius …’

 

Inleiding

De mensheid smacht naar eenheid, liefde, authenticiteit en verbinding met zijn medemens.

Waarom lukt het dan nog niet om dit op wereldschaal te implementeren?

Waar gaat het mis?

 

Zijn de ineenstorting van ons monetaire systeem en de opkomst van dictatoriale technocraten, de laatste stuiptrekkingen van het Vissentijdperk?

 

Zijn we getuige van de geboorte van een nieuwe mens die het juk van onrecht en onderdrukking van zich afschudt in het tijdperk van Aquarius?

 

Het Elfde Gebod verhaald over 'de ontdekking' van eenheid in verscheidenheid en roept op om 'de verandering' te zijn,

die je wilt zien in de Wereld.

 

Het 'Verhaal van Verandering' speelt zich voornamelijk af op de Wallen van Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle personen (wetenschappers, filosofen, kunstenaars, muzikanten, historici, psychologen, onderzoeksjournalisten, theologen en mystici) die deze verbondenheid aantonen, inspireren mij.

Zij laten zien dat er geen scheidslijnen lopen tussen magie, religie, wetenschap en technologie.

Ik stelde mij vragen als: Wie ben ik? – Wat doe ik op aarde? Alles wat ik ooit heb gelezen, ervaren en gedroomd baande zich een weg naar buiten en vormde dit verhaal. Het werd een zoektocht naar antwoorden op existentiële en wereldlijke vragen.

In het 'Het elfde gebod' neem ik je mee op mijn reis om de Waterman in onszelf te wekken. Aquarius staat voor synthese van het stoffelijke en geestelijke. Door de weg van het hoofd naar het hart te bewandelen, gaan we de werkelijke liefde, vrijheid, gelijkheid en broederschap ervaren.  Met de ontdekking van ons bewustzijn komen we achter de grote wetten van het leven. Het besef dat alles energie is en dat we allen bewustzijn zijn daalt neer . We behoren tot één kosmische familie.

Je reisgenoten zijn;

 

Ikai - Hoogleraar Klinische en Sociale Psychologie - Holist-Generalist

Deb - Klinisch Seksuoloog en Ex van Rudolf

Gabriël - De Engel van Amsterdam

Chico - Soldaat van een Syndicaat

Rudolf - Onderzoeksjournalist en vriend van Ikai

Mickey - Werkstudent Sociologie

Danny - Collega en vriend van Ikai

Frank - Partner van Danny

Hendrix Riquet de Caraman Chimay - Adellijke Miljardair

Peter - Secretaris van Hendrix

Maria - Marketing Deskundige

Alexander - Kunstenaar en vriend van Ikai

Miep, Annie,Nelis en Arie - Woonbootbewoners - buren van Ikai

Moos en Sara- buurtbewoners in de Jordaan

Alex - Ex-bankier en schrijver

Chris -Econoom en spreker bij Spiros

Birgitte, Hilke, Dirk, Gerard en Charles - Cliënten van Deb

Jantje, Rinus, Billy en Filosoof - Thuis en dakloze Amsterdammers

Wouter- Economie student

 

Een ontwaakte mens is een druppel magie die kan uitgroeien tot een tsunami van kracht die de wereld kan veranderen.

De waarheid heeft vele gezichten. Het is aan ons om alle projecties van de werkelijkheid te onderzoeken. Dit is de belofte van Aquarius.

 

Bodhananda

Het ELFDE GEBOD - DAG 1

Ikai is op weg naar de universiteit om het collegejaar te openen met een hoorcollege.

”Ekaaiii. Ekaaaiii!” De meeuwen op de viskraam lijken zijn naam te roepen.

“De eerste klanten vandaag zonder angst voor virussen en ander onheil",

zegt hij tegen een kleurrijke man die op zijn rollator zit uit te rusten.

Beide schieten in de lach als ze de meeuwen op een rijtje zien zitten.

"Ja, het zijn echte filosofen", zegt de man lachend. "De grootste

meeuw zegt net dat niets 'goed of slecht' is. Alleen je denken maakt dit onderscheid.".

"Shakespeare", zegt Ikai en brengt zijn handen samen als een groet. De man knikt vriendelijk.

Als hij over de brug loopt, sluit Ikai zijn ogen en luistert naar de stad. Een blinde man tikt ritmisch met zijn staf tegen de reling. Van onder de brug klinkt het steunen en kreunen van een diesel die moeizaam door het water ploegt met een zware last. De brug trilt. De gehaaste stappen van een jonge vrouw op hoge hakken weergalmen over de gracht. De stadsgeluiden zijn rauw en doorleefd. 'Niet zo harmonieus als de geluiden in de natuur', denkt Ikai, 'maar toch vol schoonheid.'

Hij ontvluchte een half jaar geleden de stad en dook onder in het bos om rust te krijgen in zijn hoofd.

Op de Haarlemmerstraat ziet hij Moos druk bezig zijn kledingrekken buiten te plaatsen. Het geluid van Ikai’s voetstappen doen hem opkijken. “Hoi Moos. Hoe gaat het?”

“Ik leef nog! Wat fijn om je te zien, Ikai! Ik begon al te vrezen dat jij een corona slachtoffer was. Waar zat je?”

“Ik kon de onwerkelijke toestand in de stad niet meer aanzien Moos. Je zou kunnen zeggen dat ik gevlucht ben”.

“Ja, ik begrijp het. Misschien had ik dat ook wel moeten doen. Dit is een jaar dat ik niet licht zal vergeten. Het was een nachtmerrie. Ik raakte eerst in paniek door de berichtgeving van de media. Door de angstaanjagende beelden was ik bereid waren om vergaande maatregelen te accepteren. ”.

“Ja”, zegt Ikai. “Het is ongelooflijk hoe snel de wereld kan veranderen. Amsterdam veranderde in no time in een spookstad met uitgestorven straten en pleinen. Ik vond het pijnlijk om te zien hoe mensen elkaar in het voorbij gaan schattend en wantrouwend aankeken. De avonden en nachten deden apocalyptisch aan en de Prinsengracht was uitgestorven. Zoiets had ik nog nooit gezien”.

“Ja, mijn ongeloof en woede kwamen toen ik zag dat de voorspellingen niet uitkwamen. De NOS moet zijn ogen uit zijn kop schamen. Alles voor de kijkcijfers”, zegt Moos verontwaardigd. “De epidemie had lang niet die omvang die ze voorspeld hadden, maar de overheid kwam niet terug op het angstbeleid. In tegendeel! Het drama circus werd helemaal uitgerold. Zelfs met een avondklok. Mijn opa van 99 kon er niet van slapen. Hij zei steeds :’Dit heb ik eerder meegemaakt.’ Hij vertelde dat ook in 1941 het touw stap voor stap steeds verder werd aangetrokken. En dat er ook toen sprake was van een massa psychose. En dat de machthebbers net als nu wetenschappers, beroepsgroepen, buurten, families en gezinnen uit elkaar dreef door angst en propaganda.’” Moos is even stil.

“Alleen is het dit keer een virus dat met veel oorlogsretoriek tot zondebok is verklaard. ”zegt hij dan. “Maar goed, ik vrees dat ik volgend jaar mijn deuren moet sluiten. Van die fooi van de overheid kan ik mijn zaak niet draaiende houden. Dit jaar kost mij een deel van mijn leven en mijn levenswerk is kapot gemaakt”.

“Ja, ze zijn krankzinnig geworden”, roept Sara, die verderop de stoep een sigaretje te roken. “Willem en zijn wijffie kregen een prent van een juut omdat ze naast zijn moeder op een bankje zaten in het park. Verboden samenscholing noemde die leipo het.”

 

“En het ergste is dat al deze liefdeloze maatregelen worden uitgevaardigd onder het mom van liefde en solidariteit en dat je als asociaal en egoïstisch wordt bestempeld als je er anders over denkt.” zegt Ikai.

“Ze zijn helemaal mesjokke geworden” zegt Sara gelaten. “Weet je dat ze nu al weer dreigen met een nieuwe lockdown?”.

“Ja, dit kabinet geeft het midden- en kleinbedrijf de doodsteek ", zegt Moos. “Wacht, er schiet me wat te binnen. Blijf nog even staan Ikai, ik wil je iets laten zien”. Hij verdwijnt zijn winkel in en komt even later met een krant naar buiten. “Dit is een verzetskrant”.

Op zijn gemak bladert Ikai de krant door. Op de eerste bladzijde staat:

'Niet de arts maar de Overheid is aan de hand van vage criteria gaan bepalen wie een drager van het virus is. Op grond van gemanipuleerde statistieken, heeft zij zichzelf gemachtigd vrije burgers gevangen te zetten in hun eigen huis. Dit machtsspel, zo oud als de mensheid, heeft niets met gezondheidszorg te maken. Alleen met politiek. De omgangsregels worden steeds absurder en elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt'.

 

“Interessant”, zegt Ikai. “Ja, angstige mensen zijn geneigd personen te volgen die zich opwerpen als redder en veiligheid beloven. Onze geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden”.

“Zullen ze in de gaten krijgen dat de redder ook de angst heeft gecreëerd en er zelf misschien ook in is gaan geloven?”, vraagt Moos.

“Ik betwijfel het”, zegt Ikai.

Even staan beiden nadenkend voor zich uit te staren.

“De volgende vraag die zich aandient is: wat zit erachter?”, zegt Moos.

 

Ze worden in hun overpeinzingen gestoord door een groep toeristen.

“Laat ik de boel maar even buiten zetten, misschien verdien ik nog wat “ zegt Moos.

Ikai knikt en zegt. “Kom binnenkort maar een hapje bij mij eten. Dan praten we verder”. Na een warme omhelzing en een groet aan Sara vervolgt Ikai zijn weg.

Zijn gedachten gaan naar het artikel dat hij net heeft gelezen. Het is triest. Het circus rond het virus is als een rijdende trein zonder rem. Een crisis die de bestaanszekerheid van honderden miljoenen mensen bedreigt is bezig zich te voltrekken. In Europa zullen de lockdowns leiden tot faillissementen en grote werkloosheid. Dit is precies het klimaat waarin een wanhopige bevolking op zoek gaat Centraal gezag met vergaande bevoegdheden. 'Gevaarlijke combinatie', denkt hij. ‘Misschien is dat het antwoord op de vraag die Moos stelde.’

Diep in gedachten verzonken loopt hij verder. De veiligheidsregio's met vergaande bevoegdheden en de zogenaamde noodwet keren zich tegen de burgers. Er ligt al een voorstel klaar bij het WEP (3) om de mens te voorzien van een QR code. Aan het marketing verhaal die de bevolking gaat overtuigen van het gemak of noodzaak, wordt nog gewerkt. Zonder de juiste update kan de burger eenvoudig worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen. Zal het zover komen dat de Nederlander dat accepteert? Wij behoren tot de oudste democratieën.

Dan schudt hij nadenkend zijn hoofd. 'De meeuw op de viskraam heeft gelijk. Gelukkig lukt het mij weer om snel uit te zoemen als het nodig is. Maar een feit is dat wetenschappers die zich bezig houden met deze materie deze ontwikkelingen bevestigen.

Het bos had hem een half jaar geleden gelukkig weer snel terug gebracht in zijn natuurlijke staat. Ritselende bladeren, eekhoorns die opgewonden van boom naar boom sprongen en het gezang van vogels vertelden hem in korte tijd een verhaal van ongekende schoonheid. Wilde zwijnen waggelden met hun kroost voorbij en leken hem te welkom te heten. Verwonderd als een kind zat hij hele dagen stil onder een boom. Het angst-verbreidende mediaoffensief was verstomd.

Het schrille geluid van een vertrekkende tram echoot rond het Stationsplein.

De klok op het Centraal Station wijst 11 uur aan. Bij de rondvaartboten beneden aan de brug

ziet hij gelukkig weer toeristen, wachtend op hun boot. De ontheemde stad komt aarzelend tot leven.

Op het plein komt een jonge vrouw op hem af.

“ Wilt jij een gezond verstand”, vraagt ze. Onder haar arm heeft ze een stapel kranten. “Jij gaat mij vast vertellen

waarom ik die nodig hebt”, zegt Ikai.

“In deze krant staan artikelen over de gevolgen van de lockdown .

“ Hoe reageren de mensen op straat op je boodschap?“, vraagt Ikai,. “Verschillend”, zegt het meisje. “Sommige hebben zelfs nog mondkapjes op als ze op de fiets zitten. Omdat ze doodsbang zijn. Als ik ze het verhaal achter de cijfers laat zien geloven ze me niet. Terwijl dit de officiële cijfers van het RIVM (6) zijn”. Ondertussen zijn er meer mensen blijven staat en er ontstaat een levendige discussie.

“Wat zitten jullie nou te zeuren! Je moet je schamen. We moeten onze kwetsbaren oude mensen beschermen!” . roept een vrouw met een laptoptas aan haar schouder.

“Ik ben het helemaal met je eens”, zegt een alternatief geklede jonge vrouw. “ samen met de kwetsbare jongeren, eenzame mensen, zelfstandige ondernemers en ouders die hun kinderen geen eten meer kunnen geven En denk niet dat ik ze allemaal genoemd heb. ”.

“En de overvolle ziekenhuizen dan”, roept een ander. Je hoort toch dat ze het niet aankunnen.

“Wat denk zou het niet slimmer zijn de gezondheidszorg op te schalen in plaats van een hele samenleving stil te leggen”, zegt het meisje met de kranten onder haar arm. Ondertussen ontstaan er groepjes op het plein.

Ikai hoort dat meningen verschillen maar men gaat nog net niet op de vuist.

Een lange man met een ware stem mengt zich ook in het gesprek. ”Laat het duidelijk zijn dat de mensen die al de absurde maatregelen bedacht hebben niet wonen in een twee of drie kamer kamer woning met een zeer gering inkomen en kinderen die bezig gehouden moeten worden. En het valt mij op dat de mensen die dit beleid toejuichen meestal hun inkomen behouden en thuis kunnen werken. Mij wacht een faillissement en gedwongen verkoop van mijn huis.

Ondertussen verwisselen de gratis kranten gretig van eigenaar.

“Waarom staat deze informatie niet in de reguliere dagbladen?”, vraagt iemand die naar de krantenkoppen wijst.

“In Nederland is er nog maar één dagblad zelfstandig( 1). Wie betaald bepaald.”, zegt een jongeman die ook kranten uitdeelt. ”Een bekend gezicht”, denkt Ikai.

Het meisje met de kranten staat te praten met met een krom gebogen man. Geëmotioneerd zegt hij, “De jonge mensen die hun leven hebben opgeofferd, tijdens de tweede wereldoorlog, zullen zich in hun graf omdraaien als ze zien met welk gemak de mens zijn vrijheid nu opgeeft En dat voor een griep virus, die voornamelijk mijn generatie velt. Ik schaam mij voor de ouderen die het niet opnemen voor de jongere generatie. Denken ze misschien dat ze recht hebben op het eeuwige leven. Ze moeten plaats maken voor de jongeren. Zo is het altijd geweest. Mijn eigen kleinkinderen durven niet meer bij mij op bezoek te komen omdat hun is wijsgemaakt dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor mijn dood. Als de man met zijn doorleefde gelaatstrekken naar de vrouw naast hem kijkt ziet ikai dat de tranen in zijn ogen staan.” Ik mis ze”, zegt hij zacht.

Er valt een stilte onder de groep toehoorders.

Ikai heeft al gemerkt dat de onrust en emoties onder de mensen toeneemt. Velen worden zich ervan bewust dat zij de rekening gepresenteerd krijgen op alle fronten.

De ministers schuiven alle kritiek op hun gevoerde beleid terzijde en gaan rustig door met het voorbereiden van wetgeving die burgers grondrechten ontnemen. De volksvertegenwoordiging  heeft zichzelf buitenspel gezet en daarmee hun kiezers in de steek gelaten. Daarbij is er nauwelijks oppositie omdat politieke partijen bang zijn kiezers te verliezen. Ook zij durven geen stap terug te doen.

In gedachten loopt hij verder.

Bij een krantenkiosk, valt zijn oog op een grote kop van het NRC: 'De colleges in Amsterdam zijn begonnen’. 'De Amsterdamse universitaire trein met haar tienduizenden inzittenden, is weer onderweg naar ‘normaal’ ' , denkt Ikai. Aan zijn schouder bengelt een laptoptas ongeduldig heen en weer. 'Eindelijk mogen we weer', zucht hij. Het concept van de 1,5 meter samenleving lijkt even onder druk van de bevolking van de baan. Maar voor hoelang? De volgende lockdown kan zich zo weer aandienen. Van gezond verstand is inderdaad geen sprake. Eénmaal ingebed in wetgeving kun je de angstkaart trekken wanneer je wilt.

Een collega van Ikai die politicologie doceert waarschuwde zijn studenten in zijn colleges dat onze democratie stiekem wordt omgevormd tot een Neo Liberale systeem met dictatoriale communistische trekjes.

En dat lijkt zich nu in een rap tempo te voltrekken. De macht van ondemocratische instituten als het WHO(7) en het WEP(3) is fors toegenomen. Vooral nu ze grote invloed op landen hebben via de WHO.

 

Deze collega had hem al in oktober 2019 een link op gestuurd met Van het Center For Health Security van de Gates foundation(7). Op hun site vind je een exacte kopie van het huidige pandemie scenario in de vorm van een drie en half uur durende rollenspel. 15 spelers uit het internationale bedrijfsleven en de overheid, immunologen, virologen en nieuwslezers halen alles uit de kast om de kijker angst aan te jagen. Het is een real life documentaire (7). In maart 2020 kon het rollenspel werkelijkheid worden. Iedereen wist zijn taak . De organisatie was in handen van her World Economic Form en de Bill en Melinda Gates foundation(10). Toevallig zijn dit ook aandeelhouder in Farmaceutische bedrijven, universiteiten en hoofdsponsor van het WHO. Bill Gates staat bekent als filantroop voor wie naar hij zegt geld geen waarde heeft. Omdat filantropie aftrekbaar is betaald hij over dat enorme vermogen geen belasting. Op deze wijze bepaald niet de senaat maar Bill Gates zelf waaraan ontweken belasting wordt besteedt. Ook dit jaar heeft de wereldwijde crises hem geen windeieren gelegd. Het vermogen van de rijken in de US is tijdens de lockdown met ruim zeshonderd miljard toegenomen.

 

 

Ikai schrikt van een hand op zijn schouder. “ Professor”, Sorry dat ik je laat schrikken ! “ Opeens herinnert Ikai zijn naam. “Dag Wouter. De jonge economie student wijst naar de krant die Ikai nog in zijn hand heeft. “Ik neem aan dat je het ook geschrokken bent van de nachtmerrie waarin we belandt zijn?”, vraagt de student. “Dat kan je wel zeggen. Maar misschien schudt het de mens ook wakker. Alles wat niet deugt komt aan de oppervlakte”.

“ Ik hoop het!, zegt Wouter. De ruggengraat van onze economie, het midden en klein bedrijf (5) , is om zeep geholpen. Op straat zie ik dat onder èèn derde van de bevolking het besef begint door te dringen dat Corona helemaal geen pandemie is die te vergelijken is met de Zwarte Dood in de Middeleeuwen. Heel weinig mensen hebben te maken met het beeld dat de media schetst. Met het geld dat de overheid plotseling te voorschijn tovert hadden we erg veel kunnen doen voor de burgers van Nederland. Voor een fractie van het bedrag dat de ontwrichtende maatregelen kosten had een upgrade van de zorg betaald kunnen worden. Ioniserende apparatuur om de aerosolen uit de lucht te halen, voorlichting op gebied van voeding, scholing, uitbreiding personeel, betere arbeidsvoorwaarden, noodziekenhuizen e.d.” Wat er overblijft hadden we kunnen besteden voor loonsverhoging, scholing, kinderopvang, verhoging van de AOW en nog veel meer.

Ja zegt Ikai, deskundigen die op grond van feitelijk heden de discussie over het gevoerde beleid wilden aangaan werd de mond gesnoerd. Zij hadden je ideeën zeker gesteund.

“ Mijn vriendin die als verpleegkundige in het ziekenhuis werkt werd ook gemaand niet zoveel vragen te stellen”, zegt Wouter. “Dat bracht alleen maar onrust”, zeiden de coördinators. ”Het was om gek van te worden. Succesvolle behandelingen van covid door huisartsen werden zonder verder onderzoek af geserveerd.

Ze zag ook dat oude verzwakte mensen, die geen enkele kans hadden om de beademing aan de apparaten te overleven, op de IC geplaatst werden om uiteindelijk een eenzame dood te sterven”.

“Ja, het is op zijn minst vreemd waarom de medische wereld het opnamebeleid niet bespreekbaar heeft gemaakt”, zegt Ikai.

 

“Misschien is de energie op om tegen de stroom in te roeien op”, zegt Wouter. Mede door het bezuinigingsbeleid zijn het aantal (11) IC bedden samen met het aantal verpleegkundigen gehalveerd, arbeidsvoorwaarden verslechterd en ziekenhuizen gesloten. De bezuinigen en de toenemende werkdruk en het slecht salaris veroorzaakte een kaalslag onder het medisch personeel. Wat er nu nog bijkomt is dat het ziekteverzuim onder het verpleegkundig personeel vier keer zo groot is door de protocollen in het ziekenhuis. Een kuch betekent thuisblijven. Ziek zijn is nu gedefinieerd als de aanwezigheid van sporen van een corona virus. De werkdruk is veel te groot. Dat houdt niemand lang vol.”.

'Ja, ook hier is er sprake van een domino effect. iedereen wordt nu wel gedwongen om hierover na te denken”, zegt Ikai. Als Wouter wordt aangesproken door een voorbijganger zegt hij gedag en loopt verder.

 

Bij het station gaat hij even zitten op een bankje om een artikel dat hem opviel te lezen. Dit bevestigd precies mijn observatie denkt Ikai. De strekking van het artikel is dat als mensen zich kunnen ontworstelen aan hun narratief en bereidt zouden zijn zich echt te verdiepen in de achtergronden van deze kwestie, ze zouden weten dat ze een onmenselijke wereld ingeloodst worden. De technocraten prediken de maakbare wereld en de maakbare mens maar het eeuwige leven bestaat niet. De mens is geen robot. 'Oude' mensen gaan dood. En hoort bij het leven. Het sterftecijfer in een verpleegtehuis is altijd hoog omdat mensen daar nu eenmaal naartoe gaan in hun laatste levensfase. Eerder kom je er niet in. De gemiddelde verblijfsduur is één tot twee jaar. De focus zou moeten liggen op kwaliteit van leven in plaats van kwantiteit van maanden.

Virologen, immunologen, sociologen, psychologen, politicologen en historici die vanuit hun expertise het gevoerde beleid ter discussie stellen wordt de mond gesnoerd. Een open gesprek wordt onmogelijk gemaakt door politieke figuren.

Bij het artikel over het WHO (3) staat een citaat van de directeur Generaal:

 

Het hoofd van het WHO directeur-generaal Ghebreyes waarschuwde op een persconferentie voor een te frivool gebruik van het woord ‘pandemie’. “Wie dat woord onzorgvuldig gebruikt, zal geen tastbare resultaten zien, maar loopt daarentegen een aanzienlijk risico door onnodige en ongerechtvaardigde angsten en stigma’s te versterken en systemen te verlammen,” zei hij.

Afgelopen week las Ikai een interview met een vooraanstaand arts, die benadrukte dat een mens dood kan gaan mét Griep of Corona, maar niet dóór ‘Corona. De gemiddelde leeftijd van de mens ligt rond de tachtig jaar. Het is en blijft een ouderdomsziekte. 'Op grond van de cijfers (2) lijkt hij gelijk te hebben', denkt Ikai.

Het wordt tijd dat de mens vrede sluit met het einde, niet alleen met die van zichzelf maar ook van de ander', denkt Ikai.

' De arts heeft gelijk. '

Ikai weet dat veel collega's van de universiteiten verontwaardigd zijn dat ze monddood worden gemaakt.

 

Ikai doceerde jarenlang in het buitenland op universiteiten als Princeton, Berkeley, Yale en werd tien jaar geleden weer benoemd tot hoogleraar sociale en klinische psychologie aan de universiteit in Amsterdam. Hiermee kwam hij weer terug op het oude nest. Echt gelukkig werd hij hier niet. Hij voelde zich als een roepende in de woestijn. Zijn leven veranderde echter op slag toen hij tijdens een college in elkaar zakte. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij diezelfde dag wegzakte in een coma. Ikai herinnert zich nog goed dat hem, na een reis door vreemde werelden, de toegang tot de hemelpoort werd geweigerd. Hij zakte terug naar de aarde en werd wakker in een ziekenhuisbed. Zijn tijd was nog niet gekomen. Het tegendeel gebeurde. Niet alleen is hem de bestemming van de mens geopenbaard maar ook herinneringen en beelden van vorige levens. Zijn dromen werden sinds die dag niets verhullende projecties aan de binnenkant van zijn hoofd Ook tijdens zijn waakbewustzijn wordt hij sindsdien regelmatig overvallen door oncontroleerbare vergezichten in de tijd.

 

Vanuit de verte klinkt gerommel. De lucht is zwaar en donker. Ikai baant zich een weg door een groep Duitse en Franse toeristen op de Zeedijk. De toeristenbranche begint zich langzaam te herpakken. Af en toe stopt er weer een bus van een reisorganisatie bij het station.

                                                                                                                      -----------------------

 

 

(1) Het Mediahuis is eigenaar van bijna alle media in Nederland, Belgie, Luxemburg en Ierland. Zij bepalen het beleid bij de Volkskrant, Het Algemeen DagbladTrouw, NRC en Het Parool. Ook bij de radiozenders hebben ze een zeer groot marktaandeel. Op televisie gebied zijn er drie grote spelers, NPO, Bertelsman (RTL)en Talpa. Goed voor 70 % televisie markt.

NPO wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Het journaal op de NPO-zenders loopt in de pas met het gewenste beleid van de overheid.

Bertelsmann is een zeer groot, international bedrijf. Het was een belangrijkste uitgeverij van de nazi-partij, met nazi-propaganda. Het is ook een communicatie-kanaal van het multinationale grootbedrijf zelf. Ook politiek zijn ze zeer actief.

John de Mol richt zich met TALPA vooral op entertainment en het 'Nederlandstalige nieuws' via het ANP

(2)Per jaar sterven er in Nederland zo´n 155.000 mensen. Dit jaar overleden ongeveer168.537 mensen en er werden 168 032 kinderen geboren. 60000 mensen hadden langdurige zorg. Wereldwijd zijn dat er 65 miljoen. Daar staan 81 miljoen geboorten tegenover. Geneeskunde zou zich in dit geval moeten richten dat de mens het leven comfortabel kan verlaten.

 

(3)Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen. Het WEF organiseert jaarlijks in de winter een 

jaarvergadering in Davos en diverse regionale conferenties op alle continenten. Omdat in Davos de invloedrijkste personen, onder wie vele staatshoofden, samenkomen, is het een invloedrijk platform.

Het WEF werd in 1971 opgericht door Klaus Schawab een Zwitserse hoogleraar en zakenman. Het hoofdkantoor bevindt zich in Geneve, waar het geregistreerd staat als non-profitstichting. Hier werken rond de 400 mensen met ruim vijftig nationaliteiten (jaarverslag 2011-2012).Partners waren in 2020 onder andere Shell, Schiphol, Rabobank, KPN, ING Groep, ABN AMRO, Heineken, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), Europese Investeringsbank en Apple.

(4)De 'World Health Organization' (WHO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties en heeft tot doel om de gezondheid van de wereldbevolking te verbeteren. Dit doet de organisatie door wereldwijde standaarden voor gezondheidszorg te bevorderen, zoals inentingsprogramma's en programma's ter bestrijding van besmettelijke ziektes, en technische steun te verlenen aan landen. Ook ontwikkelt de WHO programma's op het gebied van gezinsplanning, voedingsleer, verpleging, medische opleidingen en waterzuivering. Het hoofdkantoor is gevestigd in Genève. Met een begroting van ongeveer 4 miljard. Bill gates draagt 10 % bij. De farmacie draagt bij via stichtingen en fondsen. Er zijn 195 landen aangesloten die allemaal iets bijdragen.

(5)Het bruto binnenlands product (bbp) is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid en het midden- en kleinbedrijf is goed voor maar liefst 71 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van de toegevoegde waarde. Bovendien groeit het mkb op alle fronten: wat betreft het aantal bedrijven, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit. De omzet bedraagt 1100 miljard. Nederland telde in 2019 1.75 miljoen mkb-ondernemingen(-250 werknemers) telde? Dat is goed voor 99.8% van alle bedrijven.

(6) In 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. Er overleden relatief veel Wlz-zorggebruikers, mannen en ouderen. Bekend is dat naar schatting 80% van de als Corona-doden getelde personen al voor de vaststelling van Corona, geconfronteerd was met ‘meervoudig onderliggend lijden’ en op hoge leeftijd was, een leeftijd waarop men ook aan andere oorzaken sterft.

De sterfte was vooral hoog in het voorjaar, tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Maar ook tijdens de hittegolf vaker voor. Na een jaar met onder sterfte kwam in 2015 een zware griepgolf met uiteindelijk een oversterfte van ruim 5 duizend in dat jaar. Tijdens de griepepidemie van 2018 waren er 9 duizend extra sterfgevallen. Over heel 2018 kwam de oversterfte uit op minder dan 3 duizend, omdat in de maanden na de griepgolf gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht

.

(7) Center for health security.is in 1998 opgericht door D.A. Henderson als de eerste niet-gouvernementele organisatie die de kwetsbaarheid van de Amerikaanse burgerbevolking voor biologische wapens bestudeerde en hoe ze de gevolgen ervan kunnen voorkomen, voorbereiden en erop kunnen reageren.

Zij organiseerden in 2019 een congres over medische en volksgezondheidsrespons op bio terrorisme.

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about (Rollenspel gespeeld in oktober 2019 met corona in de hoofdrol- Regie Henderson en Gates Foundation)

De Wallen van Amsterdam

Voor het café ‘In ‘t Aepjen’ staat een sombere man de voorbijgangers te waarschuwen voor rampspoed.

Als een echo uit het verleden. Matrozen die in de 16 en 17e eeuw naar de Oostvoeren, overnachtten hier.

De man waarschuwt voor het schip 'der vooruitgang' die leidt naar hel en verdoemenis.

“De zeedijken kunnen ons niet beschermen tegen het wassende water. We naderen het punt dat er

geen weg meer terug is”, schreeuwt hij de toehoorders toe.Ikai slaat af naar de wallen. De fietsers die zich in dit

gebied wagen, slalommen tussen de om zich heen turende stadsbezoekers.

Prostituees, sekswerkers en koffieshops met allerlei soortendrugs lokken weer toeristen naar dit stadsdeel.

Misschien hopen zij op een zweem anarchie uit de jaren zestig.

'Sex, drugs en rock & roll'. Plotseling wordt Ikai overmand door een intense energie. Hij vervloeit met de wereld

om hem heen. Voor zijn ogen ontvouwt zich weer een flashback. Dit keer zijn het beelden waarin kooplieden,

matrozen, pooiers en hoeren bevreesd kijken naar het stijgende water van de Zuiderzee. Hij ziet ook zichzelf kijken

naar de enorme golven die op de dijk beuken. Zal die het houden? Achter hem kraken de galgen onder hun gewicht.

De stadswacht regeert met harde hand. Executies bij de vleet. Gelaten ziet hij een deel van een vorig leven aan zich

voorbijgaan. Een rinkelende fietsbel brengt Ikai terug in het heden. Ook nu floreert vrijheid naast onderdrukking op de Wallen.

Sekswerk door een zzp-er is een nieuwe versie van ‘het oudste beroep’. Helaas maken machtsmisbruik en gedwongen prostitutie voor een groot deel de dienst uit in deze (w)onderwereld. Ikai overpeinst dat er veel overeenkomsten tussen toen en nu bestaan. De methoden zijn wel wat verfijnder geworden. Studenten met een studieschuld van twintig tot zestigduizend euro zijn geen uitzondering. Bijna iedere ‘huisbezitter’ heeft een hypotheek die afbetaald moet worden. Cijfers ingetoetst en goedgekeurd door een kleine elite, degraderen de mens daarbij tot loonslaaf en in feite is er  slechts een gering verschil met de machtsverhoudingen bij de prostitutie. 

Een basisinkomen, zonder voorwaarden van de Staat, zou de mens in staat kunnen stellen zijn eigen hart te volgen. Wat zou het toch mooi zijn als de mens dat in de het tijdperk van Aquarius zou kunnen realiseren. Ikai voelt dat de energie om dit te bereiken toeneemt. Zijn herinneringen vormen een eindeloos repeterend verhaal binnen de tijdgeest van het Vissen tijdperk. Geliefden en vijanden komen in veel levens weer terug. Soms als kind, dan weer als vader, moeder, slaaf, machthebber etc. De rolwisselingen en machtsverhoudingen lijken oneindig maar zijn aan het veranderen. In deze tijd klinken protesten en steunbetuigingen door zoals Black Lifes matter en Me Too. Bij velen begint gelukkig ook het besef door te dringen dat dit juist de samenleving verdeeld en mensen tegen elkaar opzet, denkt Ikai. Zij zien dat het probleem veel dieper zit. Racisme en onderdrukking van vrouwen en minderheden zijn een uitvloeisel van maatschappelijke ongelijkheid en door de machthebbers in het leven geroepen om mensen tegen elkaar op te zetten. Het is onderdeel van een systeem van eeuwenoude onderdrukking en uitbuiting. De romeinse keizers hadden dit al heel goed in de gaten. Het besef dat we allen op vele fronten verbonden zijn begint gelukkig wereldwijd door te dringen. De mens begint te voelen dat wij bestaan in de wereld van Newton, van oorzaak en gevolg. Maar ook in de wereld van Einstein waarin alles relatief is en tijd geen betekenis heeft. En die van Planck en Higgs waarin we alleen maar energie en liefde zijn. Hier is geen plaats voor racisme en onderdrukking.

 

Op de hoek van de straat staat een vrouw. Haar borsten uitdagend vooruit, tepels zichtbaar boven het te kleine bovenstukje. Ze doet me denken aan Isa, mijmert Ikai. Een prachtige vrouw met een Rubensfiguur. Alleen in haar armen kreeg ik rust. Hoelang is het geleden? Dat moet zo’n vijfhonderdzestig jaar zijn. Koning Philips was toen heerser over wat nu Europa heet.

Op de Zeedijk hangt een zware lucht van hasj en marihuana. 'Libanese hasj in de aanbieding' staat met krijt op een half vergaan bord aan een verveloze gevel. 'Zolang de voorraad strekt'. Voor de deur staat een groep jongeren een joint te roken.

Een meisje staart zittend op de stoeprand met een gelukzalige blik de verte in. Ikai mijmert verder.

In elk geval kunnen geestverruimende middelen een door de samenleving ingekaderd bewustzijn

wat oprekken. Jonge mensen die op zoek zijn naar hun grenzen kunnen gemakkelijk verdwalen,

maar flexibele geesten kunnen bij gedoseerd gebruik van deze middelen prachtige vergezichten

opdoen in hun innerlijke wereld. Hij herinnert zich dat goede hasj hem bij muziek en seks tot grote

hoogte kon brengen. En op momenten dat hij onder de sterrenhemel zat te blowen en starend naar

de branding high werd, begreep hij plotseling zijn bestemming. Na een zachte landing op aarde bleef

er een vaag verlangen en een zweem van vernieuwd bewustzijn hangen. Er was weer een stukje schaduw

opgelost. Een klein verschil met soms grote gevolgen. Je zou zomaar wakker kunnen worden.

Verderop ziet Ikai een groepje Japanners langs de rood verlichte ramen lopen.

Schaars geklede vrouwen seinen ‘Neuk me!’. Hun tongen glijden daarbij over hun felrode lippen…….

Schijnbaar nonchalant verplaatst de horde zich, vervuld van versmade

en verborgen fantasieën. Een paar mannen maken zich opgewonden

overleggend los uit de groep en willen naar binnen.

Bij de deur worden ze door een breedgeschouderde man te woord gestaan.

Het Syndicaat Management

Een paar honderd meter daarvandaan in het Prins Hendrik Hotel zit een grijze man voor zich uit te staren. Op de achtergrond klinken door de slecht sluitende ramen harde stadsgeluiden. De Zeedijk gonst van activiteit. De man schrikt op van een loeiende sirene en van piepende banden die abrupt tot stilstand komen. Hij ziet dat een man geboeid wordt afgevoerd. Agenten sommeren de voorbijgangers door te lopen. Eén van de agenten kijkt omhoog en knikt vriendelijk. Met een zucht zakt hij weer terug in zijn stoel. Zijn uitstraling suggereert een gemoedelijk, zelfs innemend karakter, totdat zijn blik jou treft. Koud, kil... Hij pakt een dikke envelop van tafel met geld en drie paspoorten. Drie identiteiten. Carl, Sander en Peter. Officieel heet hij Chico Palerari.

Lang geleden doodverklaard en begraven. Allemaal verzorgd door zijn werkgever. Hij herinnert zich als de dag van gisteren het aanbod van het genootschap. Niet te versmaden na een periode van bijna twaalf jaar eenzame opsluiting in een TBS-kliniek.

Voor hem was de keus gemakkelijk. Een langzame dood in een cel of een leven in dienst van het uiterst

geheime Syndicaat. Een zekere mate van vrijheid en financiële onafhankelijkheid in ruil voor absolute

gehoorzaamheid. Binnen een half jaar werd Chico door een keiharde training een efficiënte moordmachine.

De opdracht is nu het observeren van een oud-bankier. Vorige week verloor hij zijn target uit het oog.

Pas na twee uur zoeken op alle camera’s in de omgeving, zag hij dat de bankier met een man stond

te praten. Bij nader onderzoek bleek deze man een journalist te zijn. Zijn opdrachtgever wilde details

weten, zo snel mogelijk. Nadat de politie verdwenen is pakt Chico zijn jas en loopt naar beneden.

Buiten ziet hij een vrouw voorbij gaan, die hij herkent uit zijn onderzoek als de ex van de journalist.

Hij besluit haar te volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Luis in de Pels

 

 

Op dat moment staat Hendrix Riquet de Caraman  Chimay op een dakterras en kijkt peinzend

uit over de stad. Ben ik gezien met Rudolf? vraagthij zich bezorgd af. Hij weet dat overal camera's staan.

Hendrix  was de ‘onbekende', die ruim elf miljoen e-mails, oorkondes, verdragen, declaraties en bankafschriften lekte naar onafhankelijke Duitse onderzoeksjournalisten (1).
Alle grote jongens dachten dat het nu klaar was. Maar we zijn nog lang niet klaar'', denkt Hendrix. Er zijn nog veel meer geheimen die openbaar gemaakt kunnen worden. Hij herinnerde zich zijn aanvankelijke desillusie toen bleek dat de gegevens van de machtigste en meest invloedrijke mensen beveiligd waren met een zeer geavanceerde encryptie. 'Maar helaas voor hen heb ik heb ik de code van deze dossiers kunnen kraken met behulp van een kwantumcomputer', denkt Hendrix vergenoegd. En hierdoor heb ik een nog veel grotere beerput kunnen openen. In korte tijd zullen alle alarmbellen afgaan als ze in de gaten krijgen wat ik van plan ben. De doos van Pandora zal al wijd open staan als Rudolf erin slaagt zelfs maar een tipje van de sluier te op te lichten in de media.

Plotseling begint Hendrix te trillen. De stilte begint op zijn zenuwen te werken. Het personeel heeft hij naar huis gestuurd. Een traan glinstert in zijn ooghoek. Dit is een traan van dankbaarheid. In zijn diepste ellende werd hij  bezocht door een Engel. Aan haar hand voelde hij voor het eerst de warmte van onvoorwaardelijke liefde door zijn lichaam stromen. De Engel vroeg hem de nieuwe mens bij te staan bij de geboorte van een nieuwe Era. Machthebbers uit het Vissentijdperk slaan harder om zich heen dan ooit om zich te handhaven.  De mensheid moet wakker worden in liefde en solidariteit ! Langzaam wordt hij weer rustig en helder.

 Vanavond zal hij Rudolf de decryptie sleutel geven. Nog even checkt hij voor de zoveelste keer of alle gegevens compleet zijn . In de bestanden staan de namen van vijftig leden van de (1)BIS - Bank for International Settlements in Bazel. Zij vertegenwoordigen de tweeduizend machtigste mensen op aarde. Alle (5)Centrale banken, (2)FED, (3)IMF en het (4) MFI staan onder hun gezag. Met deze

instituties bespelen ze het wereldwijde monetaire stelsel.

 

STOELEN VAN BELANG

De BIS wil haar invloed de komende honderd jaar verder uitbreiden.  Om dit te bereiken is er een enorm lobby netwerk gecreëerd met een zelfreinigend vermogen. Dissidenten worden onmiddellijk buitengesloten of geëlimineerd. En daar heb ik vol overgave aan meegewerkt denkt hij grimmig.

Geheime genootschappen en adviesorganen die het BIS al vanaf 1945 faciliteren zijn belangrijke bondgenoten. In 1954 organiseerde Hendrix samen met Prins Bernard de eerste (1)Bilderbergconferentie in Nederland. De lijst van genodigden voor deze besloten jaarlijkse bijeenkomsten is oneindig lang geworden en deze vinden nu overal in de wereld plaats. Koningshuizen, presidenten, premiers, bewindvoerders, NAVO kopstukken , politici, mediabedrijven, topambtenaren, centrale banken en multinationals wisselen in de wandelgangen meningen en contactgegevens uit.

Politici en ambtenaren, voelen zich vereerd als ze voor dit prestigieuze lobby platform worden uitgenodigd. Het is veelzeggend dat er nooit iemand praat over de deals, denkt Hendrix. 

Ook gekozen volksvertegenwoordigers die te gast waren beloofden geheimhouding aan de organiserende elite. Er zijn wel hele duidelijke (13)carrière sporen van onze vrienden.

Deze carrière sporen kan iedereen vinden, denkt Hendrix. De rijken sluiten deals en gebruiken hun contacten net als iedereen. Alleen de impact van de deals die worden beklonken in deze gezelligheidsclubs is van een andere orde dan die van een hockeyclub of sociëteit. Het is komisch, denkt Hendrix. Als er toch een klokkenluider melding maakt van belangenverstrengeling of omkoping wordt deze door het grote publiek weggezet als complotdenker. Hoe onbeschaamder het gedrag  de hoe minder het wordt geloofd. Zelfs als het voor iedereen die een beetje moeite doet te vinden is.

 

BELASTINGPARADIJS

Onder het genot van een uitmuntende Chablis hebben we uitstekende deals kunnen sluiten. Alleen daardoor kon Nederland een belasting paradijs worden en blijven. Een brievenbus op de Zuidas in Amsterdam is genoeg om geen belasting te hoeven te betalen in het land waar het geld wordt verdiend. Er staan ongeveer 15 duizend brievenbusmaatschappijen in Nederland geregistreerd, die bij elkaar ruim 4000 miljard euro door Nederland sluizen. Samen met Luxemburg staat Nederland wereldwijd in de top drie van belastingparadijzen. Fiat, Apple, Starbust etc. betalen geen cent belasting in de landen waar ze actief zijn. Nederland stelt ze in staat belastinggeld te stelen. In de politiek heet het belastingontwijking. Op de bühne predikt de premier dat het belangrijk is voor de werkgelegenheid. Dit is een argument dat het goed doet, denkt Hendrix smalend. Maar volkomen flauwekul en immoreel.

 

DE TAFELRONDE

Ik ben regelmatig uitgenodigd voor de "etentjes" waar een elite van academici, ceo's, ambtenaren en politici lid van zijn. Eén van de eetclubs heet 'Tafelronde' . Dit is een hecht dienst en wederdienst gezelschap dat al 120 jaar bestaat en bijeenkomt in kasteel Wittenburg in Wassenaar. Ooit opgezet om druk te kunnen uitoefenen op de politici. Deelname aan dit soort clubs hoeft niet gemeld aan een integriteit commissie. Er zijn immers geen statuten of notulen. Je zou het het kunnen vergelijken met een motorclub zoals Satudarah of Bandido's. Zij houden ook vol dat ze alleen maar knutselen aan hun motor. 

Naast deze gezelligheidsclubs zijn er ook lobbyclubs van multinationals. Ook hier heeft Hendrix zijn steentje aan bijgedragen. De leden van de ABDUP (Akzo, Unilever, Phillips enz.) komen regelmatig bijeen. Genodigden zijn uiteraard ook hier hoge ambtenaren en politici. Van al deze gesprekken wordt ook niets genotuleerd. De premier kreeg hier het verzoek de dividend belasting af te schaffen. Dat zou zo weer drie of vier miljard op kunnen leveren. Schaamteloos wordt zo'n plan vervolgens uitgewerkt en door de kamer geloodst. De lobby van grote aandeelhouders was nog nooit zo succesvol.

Al deze Clubs en genootschappen zijn uitgegroeid tot gevaarlijke organismes en ik schaam me diep dat ik deze monsters mede gecreëerd heb, denkt Hendrix. Het inkomen van de werknemer is de laatste twintig jaar geen cent gestegen. Terwijl de winst en productiviteit enorm is gegroeid. Mijn vermogen is in deze periode met een factor tien toegenomen. Het handelsoverschot alleen al in Nederland bedraagt jaarlijks meer dan 80 miljard maar belandt allemaal in onze zakken . "The winner takes its all". 

DE GROOTSTE GEVAAR VOOR DE KAPITALISTME IS DE KAPITALIST ZELF

Dit is de laatste kans voor Hendrix om het tij te keren. Jarenlang heeft hij zonder succes geprobeerd ethisch handelen op de agenda te krijgen.   Het dagelijks bestuur van de BIS sprak hij vijf jaar geleden in Bazel voor het eerst toe. Hendrix herinnert het zich, als de dag van gisteren. Zijn toespraak werd ontvangen als vloeken in de kerk toen hij voorstelde om de helft van het vermogen van de rijken in te zetten voor voedsel, woonruimte, onderwijs en schoon drinkwater voor de wereldbevolking.  Hij bepleite nieuwe economische modellen te ontwikkelen voor de Centrale Planbureaus. Maar helaas zagen zijn medebestuurders geen noodzaak om de ‘natuurlijke orde’ te veranderen. Zij wilden de de boosheid en onrust in de wereld beteugelen maar wel zonder kosten graag.

Over één ding waren zij het wel eens, denkt Hendrix. De wereldwijde migratie golf moest stoppen. En onrust moet de kop ingedrukt worden. Tegen elke prijs!

Door klimaatverandering, armoede en oorlog  zullen de komende jaren honderden miljoenen mensen op de vlucht slaan. Eén van de leden van de veiligheid-commissies stelde een lijst van maatregelen voor. In deze aanbevelingen stond 'Angst' als instrument van Crowd Controll bovenaan. In zijn hand had hij een rapport van de Rockefeller foundation uit 2010, met aanbevelingen bij pandemieën. Compleet met draaiboek

voor een lockdown."Een lockdown gecombineerd met een media offensief om standpunten en ideeën te implanteren in de hoofden van de bevolking blijkt uitstekend te werken", zei hij enthousiast. Met dikke letters waren de aanbevelingen gedrukt op het vergeelde papier.

"Om een wereldbevolking te ‘beschermen’ zijn onze contacten binnen het (9)WHO –World Health Organization van belang’." Het advies van het WHO ( met als hoofdsponsor de farmaceutische multinationals) wordt door 197 deelnemende landen niet snel genegeerd.

Eén van de sprekers memoreerde dat het WHO ervoor heeft getekend om "gepaste maatregelen" te treffen bij code rood. "De contracten van de farmaceuten liggen al klaar", vervolgde hij. "De Mexicaanse griep pandemie van 2009, die mild was, zorgde voor veel paniek bij de aangesloten landen. Ook nu zullen ze zeker het advies van de WHO opvolgen als we ze de ´juiste informatie´ geven.”  

 

HOE JE EEN NIEUWE WERELDORDE KUNT INTRODUCEREN IN DE VRIJE WERELD

Hendrix heeft in de verslagen van BIS commissies gelezen dat in de laatste bijeenkomst de consequenties van een pandemieverklaring uitgebreid zijn  besproken. ´Het is allemaal heel simpel, maar het verwondert mij elke keer weer´, denkt Hendrix bedachtzaam. ´Als het verhaal op papier een beetje klopt, kom je een heel eind. Papieren modellen liegen altijd.  De lobby binnen de WHO top heeft haar werk gedaan. Het heeft maar een paar maanden geduurd voor de meerderheid van het WHO-bestuur toegaf en het noodsein de wereld instuurde.` 

´Helaas heb ik het niet tegen kunnen houden. Degenen die mij een luisterend oor gaven, hebben zich allang teruggetrokken. Zij vrezen voor hun positie of hun leven als ze niet meer loyaal zijn aan de doelstelling van de BIS. En het wantrouwen naar mij is nu zo groot dat het dagelijks bestuur heeft besloten mij onder curatele te stellen. Zij wijten mijn instabiliteit, aan de medische behandeling die ik heb ondergaan.´

 

Beneden Hendrix, op het plein, spoeden mensen zich naar hun werk.

Vanuit deze hoogte lijkt het wel een mierennest, opgejaagd door de waan van de dag. Samen  met verkeersgeluiden stijgt een spoor van roetig fijnstof omhoog langs de gevel. Misschien wel roet uit de bio gestookte centrale die aan de rand van Amsterdam staat, denkt Hendrix. 

In Nederland hebben ze zelfs de regering zover gekregen dat er meer dan elf miljard subsidie wordt betaald voor het ontbossen om zo de Bio-centrales te kunnen voorzien van brandstof.

"Ze hebben wel weer een prachtige naam bedacht voor zo'n gedrocht", mompelt hij. 

Zolang economische groei de norm is blijft de natuur vogelvrij onder het mom van nationaal belang. Gebruik van drogredenen wordt hierbij niet geschuwd. Zo wordt bijvoorbeeld het probleem van de aardbevingen door gaswinning in Groningen gebruikt als legitimatie om windturbineparken in natuurgebieden te realiseren.

Op de zelfde sluwe wijze wordt de aantasting van de privacy gelegitimeerd. De illusie van onontkoombare keuze is snel gecreëerd: Gezondheid of privacy! 

´De overheid weet maar al te goed hoe de hersenen van de meeste mensen werken´, denkt Hendrix wrang. 

 

Work Economic Forum in Davos

En met kritische geluiden maken ze korte metten. Het (10)WEF- Work Economic Forum in Davos heeft heeft vorig jaar het begrip ´infodemie´ gelanceerd. Alles wat niet strookt met de voorgeschreven werkelijkheid wordt bestempeld als ´fake-nieuws´. Hier zijn zelfs zogenaamde factcheck-sites voor ontwikkeld. 

Simpel maar zeer doeltreffend, bedenkt Hendrix.  Hij weet dat de grote Tech-bedrijven hun medewerking ook hebben  toegezegd en zijn al bezig ‘fake’ content te verwijderen van het internet. 

Het verbaasde hem niet dat ook het basisinkomen op de agenda van het WEF stond. Vergaande robotisering en automatisering zal in de toekomst voor problemen op de arbeidsmarkt zorgen. Een werkeloos leger van kansloze jongeren moet in toom worden gehouden.  Hendrix veegt het zweet van zijn gepijnigd gelaat. De chemo heeft zijn huid verandert in een perkamentkleurig maanlandschap. Zijn geest wordt al veel langer geteisterd

door afschrikwekkende dromen. Hij wil vrede vinden voor hij zijn ogen voorgoed sluit.

Een beklemmend gevoel in de hartstreek doet hem ineenkrimpen. Langzaam zakt hij

op zijn knieën en begint te bidden. “Lieve God . Help me”,

 Hij schrikt op van het geluid van zijn telefoon.

Trillend drukt hij op de ontvangstknop. zodra hij de stem hoort weet hij dat dit het gevreesde telefoontje is dat al maanden in de lucht hing. Nu is hij er klaar voor. “Het spijt me, maar ze hebben je gezien met die journalist. Je hebt nog een uur voordat ze je komen halen”, fluistert de stem. Hij antwoordt: “Ik had al een voorgevoel toen ik vanmorgen opstond. De betalingen zijn gedaan. Bescherm de journalist . En, dank je goede vriend! We zullen elkaar niet meer spreken.” Voorzichtig trekt Hendrix de batterij uit de telefoons. Er is niet veel tijd meer. Het moet nu gebeuren. Krimpend van de pijn strompelt hij de kamer in en start de muziek. Even later klinken de tonen van La Traviata door de kamer. Het geluid overstemt verkeersgeluiden . Met trillende handen pakt hij een flesje met pillen en slaat er een aantal achterover. Hij hervindt hij zijn kalmte. De pijn trekt weg. Snel pakt hij de decryptiesleutel en loopt naar de badkamer. Met een druk op de knop beginnen de sproeiers van inloopdouche hun werk te doen. Onder de dekking van een klaterend geluid sluipt Hendrix via de brandtrap naar beneden. Aan de achterkant van het gebouw houdt hij een taxi aan. De beloofde fooi spoort de chauffeur aan. Met gierende banden rijdt hij naar het

Centraal Station en komt vlak voor de ingang tot stilstand. “

Het kost niet meer dan tien minuten”, roept Hendrix de chauffeur toe en loopt naar

kluisje nummer 35. De envelop met key-en-codes verdwijnt erin.

De sleutel laat hij in een andere envelop glijden die hij adresseert en in de postbox laat glijden. Het heeft niet langer dan vijf minuten gekost.

Behoedzaam om zich heen kijkend, loopt hij terug naar de taxi. Even later sluipt hij via de brandtrap het appartement weer in en duikt onder de douche.

(1) BIS - geheime bank die de wereld runt -Ad Broere

(2) FED – Het Federal Reserve System of de Federal Reserve /Centrale bank Amerika

(3) IMF- Internationaal Monetair Fonds

(4) FMI – Leningen verstrekt door microfinancieringsinstituten

(5) Centrale Banken - private banken met private aandeelhouders

(6) 21 lessen van de 21 ste eeuw – Yuval Nohah Harari

(7) Panama papers - Mossack Fonseca, een van de grootste aanbieders van buitengaatse bedrijven, richtte in 21 belastingparadijzen rond de 214.000 brievenbusfirma's op voor klanten van het advocatenkantoor.

(8)De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter

(9)Het Imperial College COVID-19 Response Team is een groep van het MRC Center for Global Infectious Disease Analysis in de Imperial College Faculteit der Geneeskunde die de COVID-19-pandemie bestudeert en de regering van het Verenigd Koninkrijk adviseert. De leider is Neil Ferguson.

(10)HetWorld Economic Forum is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen.

(11)

Zij openden en beoordeelden de (7)Panama paper dossiers in een veilige ruimte (zonder internet-aansluiting). Hiervoor gebruikten zij een bijzonder krachtige computer met speciale software. Pas nadat ze overtuigd waren van de echtheid hebben ze deze papers internationaal gedeeld. Een spectaculaire stunt met grote gevolgen.

Honderden journalisten uit zesenzeventig landen, verenigd in het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalistiek, zetten er hun tanden in. Zij kwamen milieumisdrijven, corruptie en fraude op het spoor. Zo kwam er aan het licht dat 'financiële dienstverleners' met statige kantoren schimmige offshore constructies in elkaar zetten. Ze zetten meer dan driehonderdduizend juridische structuren op voor banken, politici, terreurgroepen en multinationals. Deze financiële constructies waren zo in elkaar geknutseld dat de schimmige handelingen en transacties van zeer vermogende lieden onzichtbaar en niet traceerbaar zijn. Hun vermogen is opneembaar bij elke bank. Er wordt daardoor, in navolging van multinationals, dictators en koningshuizen, geen enkele cent belasting betaald.

(12)In het verslag stond verder dat Professor Neil Ferguson, de epidemioloog, computermodellen in elkaar heeft laten zetten door Het Imperial College(1), met als uitkomst dat een half miljoen Engelsen, honderdveertig duizend Zweden en tweehonderd miljoen Amerikanen zouden overlijden ten gevolge van Corona. Ondanks het feit dat zijn eerdere voorspellingen er faliekant naast zaten werden zijn modellen gebruikt en werden op grond daarvan administratieve richtlijnen voor overheden vastgelegd. Volgens deze richtlijnen is de aanwezigheid van een Covid-gen al voldoende zijn om iemand te registreren als corona dode.

 

(13)  Pas na zijn bezoek werd Tony Blair president, mede-initiator van de oorlog tegen Irak en adviseur van JP Morgan Bank om maar iets te noemen.

Clinton en Bush waren natuurlijk ook vaste bezoekers.

Kok : vakbondsbestuurder, minister president, commissaris bij Shell, ING, KLM, Club van Madrid.

Zalm : minister van Financiën, commissaris ABN- Amro-Fortis , DSB, DANSK, Dutch Shell, 

Wellink : Directeur Financiële en Economische Politiek, Raad van bestuur ICBC (grootste staatsbank van China) , Toezichthouder Bank van China, President van de Nederlandse Bank, Voorzitter van BCBS Bazels comité voor banken toezicht- onderdeel van BIS.

Samsara op de Zeedijk. 

Niet ver daarvandaan - op de hoek van de steeg voor een gietijzeren antieke lantaarnpaal staat Ikai even stil. In een visioen ziet hij  zijn beschermengel Gabriel in een diffuus licht. De  lantaarnpaal, die eerst  ondoordringbaar en vast leek, veranderd in een oceaan van mogelijkheden. Gebiologeert staart Ikai naar het schouwspel.  Elektronen, protonen en neutronen creëren een ‘fysieke werkelijkheid’ door met een snelheid van driehonderdduizend kilometer rond de atomen te razen. Op het moment dat de snelheid afneemt begint er leegte te ontstaan. In die leegte ziet hij projecties van geboorte en

sterven van deeltjes en golven in  een oneindige tijdscyclus.

Dood en leven – twee kanten van dezelfde medaille. Onafscheidelijk verbonden. Als Eb en vloed. Het lijkt wel een LSD trip, denkt Ikai. Ongelofelijk! Het werkt op mijn lachspieren.

Hij herkent het patroon dat zich overal, zichtbaar en onzichtbaar, voltrekt.

Zijn goeroes Krisnamurti en Osho, benadrukten ook dat ‘je’ eerst dood moest gaan om geboren te worden. Het zelfbeeld moest sterven om wakker te worden.

Maar Ikai wist toen nog niet hoe. Na een diepe meditatie op een decemberavond pakte hij een boek uit de kast. ‘De Ra expeditie’, geschreven door ‘Thor Heyerdahl’-.

Thor construeerde aan de hand van hiërogliefen- uit de piramides van Egypte, met behulp van Afrikaanse papyrusboot bouwers, een boot van 17 meter lang van papyrusriet die hij naar de Egyptische zonnegod Ra vernoemde . Met een tocht naar de Paaseilanden wilde hij bewijzen dat men lang voor de grote ontdekkingsreizen al de middelen had om de oceaan over te steken. De vraag was voornamelijk hoelang de luchtkamers van het riet in het zoute zeewater stand zouden houden. Al bij het begin van de reis brak de stuurriem, toen zij tegen de storm in een voorgenomen koers probeerden vast te houden. Ook de reserve stuurriem brak af als

een luciferhoutje. Toen de bemanning begon te wanhopen omdat zij alleen

met de zeilen onvoldoende invloed meer op de richting

konden uitoefenen, hernam de boot zonder enige kracht

of dwang de juiste koers. Bij het omslaan van de bladzijde baande zich een

wervelende energie door zijn lichaam, op weg naar zijn kruin.  

Het wolkendek brak open . De hemel werd blauw en stil. Alle gedachten waren verdwenen. In paniek rende hij naar de deur, gooide die open en zoog de koude nachtlucht binnen. De paniek ging langzaam over in een diepe doodsangst. Zijn IK was verdwenen, samen met zijn gedachten. Was hij zijn gedachten? Verloor hij zijn verstand?

Zijn laatste zekerheid? Er was geen binnen en buiten meer. De polariteit was opgelost. Geen tegenstellingen. Alles was één en met elkaar verbonden. 

Er was geen oordeel meer. Hij herinnerde zich dat hij In de 36 uur die volgde niet durfde te gaan slapen, omdat hij ervan overtuigd was dat er niets zou zijn, dat wakker zou worden”. Het verlies van de zorgvuldig opgebouwde identiteit bleef hem beangstigen. Zijn denkwereld veranderde in een lege ruimte. Oplossen in het Al leek onvermijdelijk.” Uitputting dwong hem tenslotte zich bij het onvermijdelijke neer te leggen. Ook fysiek zou hij verdwijnen in de grote leegte. Langzaam zakte hij weg in een diepe slaap. Tot zijn verwondering en opluchting zag hij de volgende dag door zijn wimpers de ochtendzon door de ramen schijnen. De vogels zongen. De takken schraapten over het scheepsdek. Hij vertrouwde het nog niet helemaal, maar het was de eerste dag van een nieuw leven. De daarop volgende dagen en weken kwam er weer een kleine Ik tot stand. En langzaam werd hij weer teruggetrokken in de wereld van de polariteit. Er was niets veranderd en toch was niets meer hetzelfde.

Wordt vervolgd .......................

 

Bodhananda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0201.JPG
Planet and Moon
Het%20Elfde%20Gebod%20Boeddha_edited.jpg
IMG_0138.JPG
IMG_0049.JPG
IMG_0057.JPG
Het Elfde Gebod De wallen dag 1.png
IMG_0205.JPG
IMG_0054.JPG
Het%20Elfde%20gebod_edited.jpg
Het Elfde Gebod Stoelen van belang.png
Gabriel%20%20Army%20of%20Love_edited.png
Het Elfde gebod Engel Gabriel.jpg
Safe Room
COVER PLAAT 1.jpg
Ra Expeditie -  Het Elfde Gebod.png